Dịch thuật: Tín âm dương信阴阳
    有平素酷信阴阳, 一日被墙压倒. 家人欲亟救, 其人伸出头来曰: “且慢, 待我忍著, 你去问问阴阳, 今日可动得土否?
                           (笑林广记)

 TÍN ÂM DƯƠNG
          Hữu bình tố khốc tín âm dương, nhất nhật bị tường áp đảo. Gia nhân dục cức cứu, kì nhân thân xuất đầu lai viết: “Thả mạn, đãi ngã nhẫn trước, nễ khứ vấn vấn âm dương, kim nhật khả động đắc thổ phủ?”
                                                                                    (Tiếu lâm quảng kí)

TIN ÂM DƯƠNG
          Có một người thường ngày rất tin vào bói âm dương, bữa nọ bị bức tường ngã đè. Người nhà liền vội chạy đến cứu. Người nọ thò đầu ra nói rằng: “Khoan đã, để ta ráng chịu một chút, ngươi đi hỏi thầy bói thử xem hôm nay động thổ có được không?”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Tín âm dương   Thù bẩm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 19/9/2014

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post