Dịch thuật: Nhan Hồi mượn lược

NHAN HỒI MƯỢN LƯỢC

          Khổng Tử 孔子 chu du các nước, trên đường thấy một phụ nữ trên đầu có giắt chiếc lược ngà. Khổng Tử nói với các học trò rằng:
          - Ai có thể mượn được chiếc lược của người phụ nữ kia?
          Nhan Hồi 颜回 nói rằng:
          - Con có thể.
          Nhan Hồi đến trước người phụ nữ, quỳ xuống và nói rằng:
          - Tôi có núi vòng quanh, trăm loài  cỏ cây mọc trên đó, có cành mà không có lá, muôn thú tập trung bên trong, chúng có uống mà không có ăn, cho nên mượn chiếc lưới của phu nhân để bắt.
          Người phụ nữ mỉm cười, lấy chiếc lược ngà từ trên đầu xuống đưa cho Nhan Hồi. Nhan Hồi lại hỏi:
          - Phu nhân không hỏi nguyên do đã lấy lược cho tôi mượn, là tại sao vậy?
          Người phụ nữ đáp rằng:
          - Núi vòng quanh là cái đầu của anh, trăm loài có cây mọc trên đó, có cành mà không có lá là tóc của anh; muôn thú tập trung bên trong, đó là sinh chí; mượn lưới để bắt chẳng phải là mược chiếc lược của ta sao? Cho nên ta đưa lược cho anh, có gì mà kì lạ?
          Nhan Hồi đem lược về, Khổng Tử nghe qua quá trình mượn lược của Nhan Hồi, liền nói:
          - Phụ nữ mà còn thông minh như thế, huống hồ các anh là học sinh?

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 11/9/2014

Previous Post Next Post