Dịch thuật: Hứa Chân Quân vì dân trừ giao long

HỨA CHÂN QUÂN VÌ DÂN TRỪ GIAO LONG

          Theo Lịch đại thần tiên thông giám 历代神仙通鉴:
          Thời Đông Tấn, tại vùng Nam Xương 南昌 xảy ra đại thuỷ tai, nguyên nhân được cho rằng do con giao long nổi gió gây sóng tạo ra. Có một vị đạo sĩ tên là Hứa Tốn 许逊 dẫn đệ tử Cam Chiến 甘战, Thi Sầm 施岑 đến Nam Xương. Một ngày nọ họ gặp một thiếu niên tuấn tú quần áo đàng hoàng, ăn nói lễ phép nhanh nhẹn, ứng đối mẫn tiệp. Sau khi người thiếu niên đi khỏi, Hứa Tốn nói với đệ tử rằng:
          Tên đó chính là con nghiệt long biến thành, cố ý đến dọ thám chúng ta, chúng ta phải trừ khử nó đi.
          Con giao long biết được mình đã bị lộ liền trốn bên sông ở quận thành, hoá thành hoàng ngưu đứng trên bãi cát. Hứa Tốn truy đuổi theo, lấy một tờ giấy biến thành hắc ngưu đấu cùng với hoàng ngưu, đồng thời bảo Thi Sầm cầm kiếm trợ giúp hắc ngưu chiến đấu. Khi hai con đang đấu nhau, Thi Sầm vung kiếm đâm trúng đùi trái hoàng ngưu, hoàng ngưu ôm vết thương bỏ chạy, hoá thành người. Hứa Tốn đuổi đến cùng không tha, cuối cùng diệt trừ được. Vì thế nạn thuỷ tai vùng Nam Xương được giải trừ.
          Sau khi chém chết giao long, để triệt để trừ nguy hại do giao long gây ra, Hứa Tốn đã đúc một trụ sắt đặt tại Tỉnh trấn 井镇 ở Nam Xương, bên dưới dùng 8 sợi xích khoá trụ sắt để trấn, đồng thời dặn rằng:
          Trụ sắt này nếu nghiêng thì giao long xuất hiện trở lại, ta sẽ hiện ra. Nếu trụ đứng thẳng thì yêu quái vĩnh viễn bị trừ.
          Người đời sau đã dựng ở nơi đây một toà miếu, gọi là Thiết trụ cung 铁柱宫.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 22/9/2014

Nguyên tác Trung văn
HỨA CHÂN QUÂN VỊ DÂN TRỪ GIAO TRẢM XÀ
许真君为民除蛟斩蛇
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post