Dịch thuật: Ô bạch mã giác

Ô BẠCH MÃ GIÁC
乌白马角
QUẠ BIẾN TRẮNG, NGỰA MỌC SỪNG

Giải thích: quạ biến thành màu trắng, đầu ngựa mọc sừng. Ví với sự việc không thể nào xuất hiện, hoặc lí tưởng khó thành hiện thực.
Xuất xứ: Hán . Dật danh 佚名: Yên Đan tử  燕丹子. quyển thượng

          Cuối thời Chiến Quốc, Yên vương muốn kết minh với Tần để đối phó với Triệu nên đã phái thái tử Đan đến Tần làm con tin. Nhưng Tần không giữ lời hứa, lại liên hợp với Triệu. Yên thái tử không muốn lưu lại Tần nên xin với Tần vương cho mình về nước.
          Tần vương nghe qua, lạnh lùng nói rằng:
          Đợi đến khi nào quạ biến thành màu trắng, đầu ngựa mọc sừng, lúc đó có thể về lại nước.
          Yên thái tử phẫn hận về đến chỗ ở của mình, nhìn chim quạ trên cây ở trong sân, ngựa ở trong chuống, ngửa mặt lên trời than rằng:
          Hỡi trời cao, hãy để cho tôi được về lại nước Yên.
          Sự việc kì lạ trong phút chốc phát sinh, đầu chim quạ trên cây biến thành màu trắng, ngựa ở trong chuồng cũng mọc sừng.
          Thái tử Đan vô cùng vui mừng lập tức đi báo với Tần vương. Tần vương không tin, sai người đi đến chỗ thái tử xem thử, quả nhiên là thực. Tần vương đành phải để cho thái tử về nước. Tần vương tuy đáp ứng nhưng không cam tâm để thái tử đi, vì thế lại cho đặt cái máy trên cầu mà thái tử sẽ đi qua, khi người ngựa qua cầu, cầu sẽ tự động rơi xuống. Nào ngờ khi thái tử Đan qua cầu, máy không linh nghiệm.
          Tần vương lại lệnh cho người canh giữ ải không được để thái tử qua ải. Chiều tối thái tử Đan tới cửa ải, cửa ải không mở. Thái tử bèn giả tiếng gà gáy, những con gà gần đó nghe tiếng gáy theo. Người canh giữ ải tưởng trời đã sáng nên mở cửa ải. Thái tử Đan liền thay áo, mặc chiếc áo rách thừa lúc trời còn nhá nhem lén qua cửa ải, thoát về đến nước Yên.
         
                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                      Quy Nhơn 07/8/2014

Nguyên tác Trung văn
Ô BẠCH MÃ GIÁC
乌白马角
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post