Ảnh: Phong cảnh 2
Tháp Đôi Quy Nhơn 
chụp ngày 23/7/2014


Nhà thờ chánh toà Quy Nhơn 
chụp ngày 26/2/2014


Tượng đài Quang Trung Quy Nhơn 
chụp ngày 14/7/2014


Cầu Thị Nại Quy Nhơn 
chụp ngày 06/6/2014


Hồ sinh thái Đống Đa, Quy Nhơn
chụp ngày 11/7/2014


Đường Xuân Diệu trước biển Quy Nhơn 
chụp ngày 18/7/2014

Huỳnh Chương Hưng 
Quy Nhơn 13/8/2014

Previous Post Next Post