Dịch thuật:Bao Chửng - Thờ kính cha mẹ, nhân hiếu cảm động trời đất

BAO CHỬNG 
THỜ KÍNH CHA MẸ, NHÂN HIẾU CẢM ĐỘNG TRỜI ĐẤT

          Bao Chửng 包拯 (999 – 1062), tự Hi Nhân 希仁, thuỵ hiệu Hiếu Túc 孝肃, người Hợp Phì 合肥, Lư Châu 庐州 thời Bắc Tống.
          Bao Chửng là vị quan thanh liêm, trực ngôn can gián, trở thành điển hình “thanh quan” 清官 được bách tính ca tụng.
          Bao Chửng với ngôn hành thực tiễn “phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” 富贵不能淫, 贫贱不能移, 威武不能屈 đã lưu danh thiên cổ.

          Bao Chửng sinh năm 999, phụ thân Bao Lệnh Nghi 包令仪 từng đảm nhiệm Tri huyện Huệ An 惠安, Ngu bộ Viên ngoại lang 虞部员郎. Bao Chửng rất được cha mẹ yêu thương, vốn không phải thiên tính thông minh, nhưng khi làm việc cực kì siêng năng, khắc khổ đọc sách.
          Bao Chửng rất thích câu trong Mạnh Tử 孟子:
          Sinh, diệc ngã sở dục dã; nghĩa, diệc ngã sở dục dã; nhị giả bất khả đắc kiêm, xả sinh nhi thủ nghĩa giả dã. Sinh diệc ngã sở dục, sở dục hữu thậm vu sinh giả, cố bất vi cẩu đắc dã. Tử diệc ngã sở ố, sở ố hữu thậm vu tử giả, cố hoạn hữu sở bất tị dã
          , 亦我所欲也; , 亦我所欲也; 二者不可得兼, 舍生而守义者也. 生亦我所欲, 所欲有甚于生也, 故不为苟得也. 死亦我所恶, 所恶有甚于死者, 故患有所不避也
          (Sinh mệnh là điều ta ham muốn; nghĩa cũng là điều ta ham muốn; nếu không có được cả hai thì ta thà bỏ sinh mệnh để giữ lấy điều nghĩa. Sinh mệnh là điều ta ham muốn, nhưng có những điều ham muốn còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, cho nên không thể cẩu thả để được sống. Chết là điều ta ghét, nhưng có những điều ghét còn quan trọng hơn cả cái chết, cho nên không thể cẩu thả mà tránh)
          Mỗi lần đọc câu này, Bao Chửng luôn cảm thấy kích động.
          Năm Thiên Thánh 天圣 thứ 5 đời Nhân Tông 仁宗 (năm 1027), Bao Chửng 29 tuổi cuối cùng thi đỗ Tiến sĩ, đến nhậm chức Tri huyện huyện Kiến Xương 建昌.
          Cha mẹ tuổi đã cao, Bao Chửng không nỡ rời xa, thỉnh cầu được nhậm chức quan tại chỗ, nhưng chế độ quy định quan lại phải tránh, triều đình phái ông đến nhậm chức quan lo về thuế khoá khoáng sản tại Hoà Châu 和州, gần Lư Châu 庐州. Cha mẹ không đồng ý, Bao Chửng đành từ chức ở nhà phụng dưỡng cha mẹ.
          Nhiều người khuyên Bao Chửng nên sớm ra làm quan để khỏi bỏ lỡ tiền đồ, nhưng ông không nghe vẫn ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Bao Chửng cho rằng: nếu như đối với cha mẹ mà không hiếu thuận thì làm sao có thể thành tâm dâng hiến sức lực cho đất nước.
          Những lời của Bao Chửng khiến mọi người kính trọng. Sau khi cha mẹ qua đời, Bao Chửng dựng gian nhà cỏ bên cạnh mộ phần hai người, chưa chịu xa rời, người trong làng đều ca ngợi.
          Một thời gian lâu sau đó, Bao Chửng tiếp nhận sự điều khiển của triều đình. Năm Cảnh Hựu 景祐 thứ 4 (năm 1037), ông nhậm chức Tri huyện huyện Thiên Trường 天长 ở Dương Châu 扬州, năm đó ông đã gần 40 tuổi. 3 năm sau, Bao Chửng được thăng làm Tri châu Đoan Châu 端州.
          Lại qua 3 năm nữa, Bao Chửng đến Khai Phong 开封 (Biện Lương 汴梁), đảm nhiệm chức Giám sát ngự sử tại triều, sau đổi làm Hộ bộ phán quan, Hộ bộ phó sứ và Địa phương Tam lộ chuyển vận sứ, nắm giữ tài chính trung ương. Một năm sau, đổi sang Gián viện 谏院 nhậm chức Gián quan.
          Bao Chửng thường đả kích bọn quyền thần hoành hành xem thường pháp luật, ông đề xuất nhiều kiến nghị liên quan đến chính sự lúc bấy giờ. Hai năm sau, Bao Chửng bị biếm làm Long Đồ các Trực học sĩ 龙图阁直学士, cho ra khỏi kinh thành, đến nhậm chức Đô chuyển vận sứ, An phủ sứ cùng Tri Doanh Châu 知瀛州, Trì Châu 池州, Giang Ninh phủ 江宁府.
          Năm Gia Hựu 嘉祐 nguyên niên (năm 1056), nhân thành tích chính sự trác việt, Bao Chửng được triệu hồi kinh thành, sau khi đảm nhận chức Phủ doãn phủ Khai Phong một năm, ông lại được thăng làm Ngự sử trung thừa, Tam ti sứ và Khu mật phó sứ.
          Như vậy, Bao Chửng trở thành Phó Tể tướng, nắm giữ quân chính. Chẳng bao lâu sau, vào ngày 25 tháng 5 năm Gia Hựu thứ 7 Bảo Chửng bị bệnh và qua đời, hưởng thọ 64 tuổi.
          Tống Nhân Tông từng đến Bao phủ để từ biệt Bao Chửng lần cuối, truy tặng ông là Lễ  bộ Thượng thư, ban cho tên thuỵ là “Hiếu Túc” 孝肃.
                                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                                              Quy Nhơn 01/7/2014

Nguyên tác
BAO CHỬNG
THỊ PHỤNG PHỤ MẪU, NHÂN HIẾU CẢM THIÊN ĐỘNG ĐỊA
包拯
侍奉父母, 仁孝感天动地
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post