Dịch thuật: Trung nhân


中人
    玊帝修凌霄殿, 偶乏钱粮, 欲将广寒宫典与下界人皇. 因思中人亦得一皇帝便好, 乃请灶君皇帝下界议价. 既见朝, 朝中人讶之曰: 天庭所遣中人, 何黑如此?灶君笑曰: 天下中人, 那有是白做的!”
                                         (笑林广记)

TRUNG NHÂN
          Ngọc đế tu Lăng Tiêu điện, ngẫu phạp tiền lương, dục tương Quảng Hàn cung điển dữ hạ giới nhân hoàng. Nhân tư trung nhân diệc đắc nhất hoàng đế tiện hảo, nãi thỉnh Táo quân hoàng đế hạ giới nghị giá. Kí kiến triều, triều trung nhân nhạ chi viết: “Thiên đình sở khiển trung nhân, hà hắc như thử?” Táo quân tiếu viết: “Thiên hạ trung nhân, na hữu thị bạch tố đích!”
                                                                          (Tiếu lâm quảng kí)

 NGƯỜI TRUNG GIAN
          Ngọc đế tu sửa điện Lăng Tiêu, bỗng thiếu tiền thiếu lương, muốn đem cung Quảng Hàn thế chấp ở chỗ hoàng đế chốn nhân gian. Nhân vì suy tính người trung gian phải là một vị hoàng đế mới tiện, nên đã mời Táo quân xuống nhân gian bàn bạc giá cả. Vừa đến triều, người trong triều kinh ngạc nói rằng: “Người trung gian mà thiên đình phái xuống, sao mà đen như thế?” Táo quân cười nói rằng: “Người trung gian trong thiên hạ, làm gì có người trắng!”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Trung nhân Cơ thích bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 02/7/2014

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post