Ảnh: Đình Vinh Thạnh xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước


Đình Vinh Thạnh nhìn từ bên ngoài
 11g25 ngày 06/4/2014


Đình Vinh Thạnh và Thanh Minh tự 
11g22 ngày 06/4/2014


Thanh Minh tự 
11g16 ngày 06/4/2014


Miếu Ngũ Hành 
11g21 ngày 06/4/2014


Bia xếp hạng 
11g25 ngày 06/4/2014

ĐÌNH VINH THẠNH 
Thôn Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 


ĐÌNH VINH THẠNH 
          Đình Vinh Thạnh toạ lạc tại thôn Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 20 cây số về phía bắc. Đây là nơi thờ danh nhân văn hoá Đào Tấn và tổ chức các sinh hoạt lễ hội dân gian của làng Vinh Thạnh.
          Đào Tấn sinh năm 1845 mất năm 1907, quê quán thôn Vinh Thạnh, tổng Thời Tú, huyện Tuy Phước, phủ An Nhơn, tỉnh Bình Định (nay thuộc thôn Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước)
         
Di tích ngôi đình hiện nay mới được xây dựng lại vào năm 1948, còn ngôi đình cũ nghe dân gian kể lại có quy mô lớn hơn – kiến trúc theo kiểu cổ lợp ngói âm dương thì đã bị phá huỷ trong thời kì đầu kháng chiến chống Pháp.
……….
Trong 3 bục thờ thì  bục giữa đề chữ “Thần”, một bên đặt thần vị Đào Đức Ngạc – cha của Đào Tấn, một bên đặt thần vị Đào Tấn. Thần vị Đào Tấn là một tấm bia đá được lập năm Mậu Thân – Duy Tân thứ 2 (1908), một năm sau khi ông qua đời.
……….
Thực ra nếu căn cứ vào vị trí các khám thờ trong đình thì cha con Đào Tấn có lẽ chỉ là “hậu thành hoàng” của làng. Tuy nhiên thành hoàng đầu tiên của làng là ai đến nay không ai rõ.

Bên trái đình hiện nay là Thanh Minh tự, phía trước bên phải là miếu Ngũ Hành. Đình được tỉnh xếp hạng ngày 24 tháng 2 năm 2000.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                  Quy Nhơn 04/7/2014

Previous Post Next Post