Dịch thuật: Tây hồ minh châu - Ngọc long và kim phụng

TÂY HỒ MINH CHÂU
NGỌC LONG VÀ KIM PHỤNG

          Về lai lịch của Tây hồ 西湖, xưa nay có rất nhiều truyền thuyết thần thoại. Câu chuyện về ngọc long 玉龙 (rồng ngọc) và kim phụng 金凤 (chim phụng vàng) là truyền thuyết hay nhất trong số đó.
          Tương truyền vào thời xa xưa, trong một hang động phía bên đông của Thiên hà 天河 có ngọc long, trong khu rừng phía bên tây có kim phụng. Một lần nọ hai con tìm thấy được một viên ngọc thô trên Tiên đảo 仙岛 ở Ngân hà, chúng đem ngọc mài trong nhiều năm, cuối cùng trở thành một viên minh châu lấp lánh. Ánh sáng của viên minh châu này chiếu đến đâu, cây cỏ nơi đó luôn xanh, trăm hoa đua nở.
          Tin này sau khi truyền đến thiên cung, Vương Mẫu nương nương động lòng tham, vì muốn đoạt viên minh châu nên đã sai thiên binh lấy cắp. Ngọc long và kim phụng phát giác viên minh châu bị mất đã tìm khắp nơi. Về sau biết được viên minh châu trong tay Vương Mẫu nương nương nên vội đến thiên cung đòi lại. Vương Mẫu không chịu, quyết giữ không trả. Ngọc long và kim phụng xông lên đoạt lấy, hai bên tranh nhau, kẻ ghì người kéo, viên minh châu từ thiên cung rơi xuống nhân gian. Để viên minh châu không bị vỡ, ngọc long và kim phụng vội lao theo. Viên minh châu rơi xuống đất, lập tức biến thành Tây hồ nước xanh lóng lánh. Ngọc long và kim phụng không nỡ xa rời viên minh châu mà mình đã khổ công mài giũa nên đã biến thành hai ngọn núi canh giữ. Hai ngọn núi này, một ngọn là Ngọc Long sơn 玉龙山 hùng vĩ (hiện nay có tên là Ngọc Hoàng sơn 玉皇山), ngọn kia là Kim Phụng sơn 金凤山 (hiện nay có tên là Phụng Hoàng sơn 凤凰山).
          Từ đó, chúng mãi mãi canh giữ bên cạnh Tây hồ. Người Hàng Châu 杭州 đến nay vẫn còn truyền tụng câu ca dao:
Tây hồ minh châu tùng thiên giáng
Long phi phụng vũ đáo Tiền Đường
西湖明珠从天降
龙飞凤舞到钱塘
Tây hồ minh châu từ trời xuống
Rồng bay phụng múa đến Tiền Đường

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 09/5/2014

Nguyên tác Trung văn
TÂY HỒ MINH CHÂU – NGỌC LONG DỮ KIM PHỤNG
西湖明珠 - 玉龙与金凤
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post