Dịch thuật: Lưu trà留茶
    有留客吃茶者, 苦无茶叶, 往邻家借之. 久而不至, 汤滚则溢, 以冷水加之. 既久, 釜且满矣, 而茶叶终不得. 妻谓夫曰:茶是吃不成了, 不如留他洗个浴罢.
                         (笑林广记)

LƯU TRÀ
          Hữu lưu khách ngật trà giả, khổ vô trà diệp, vãng lân gia tá chi. Cửu nhi bất chí, thang cổn tắc dật, dĩ lãnh thuỷ gia chi. Kí cửu, phủ thả mãn hĩ, nhi trà diệp chung bất đắc. Thê vị phu viết: “Trà thị ngật bất thành liễu, bất như lưu tha tẩy cá dục bãi.”
                                                                             (Tiếu lâm quảng kí)

MỜI KHÁCH Ở LẠI UỐNG TRÀ
          Có một người mời khách ở lại uống trà, khổ nỗi trà không có, bèn sai người nhà sang hàng xóm mượn một ít. Người đó đi hồi lâu mà chưa thấy về, nước trong nồi sôi tràn ra ngoài, chủ nhân cho thêm nước lạnh vào. Qua một hồi lâu nữa, nước trong nồi đã đầy, mà trà vẫn vẫn chưa có. Người vợ nói với chồng: “Trà uống không được rồi, hay là mời khách tắm một cái.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Đãi chiếu  Bần cũ bộ.
                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 08/5/2014

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post