Dịch thuật: Tập tục cấm kị khi ra biển liên quan đến Bát tiên

TẬP TỤC CẤM KỊ KHI RA BIỂN LIÊN QUAN ĐẾN BÁT TIÊN

          Trong tập tục truyền thống của ngư dân vùng đông hải Trung Quốc, tập tục có ý nghĩa nhất đó là phàm khi đi thuyền ra biển, trên thuyền không được là 7 nam 1 nữ. Theo truyền thuyết, việc hình thành tập tục này có liên quan đến Bát tiên.
Tương truyền có một lần Bát tiên qua biển đi đến đảo Bồng Lai 蓬莱, Thiết Quải Lí 铁拐李 lấy cây gậy của mình biến thành một chiếc thuyền rồng lớn để mọi người cùng qua. Lúc ở trong thuyền mọi người nhất thời cao hứng, Hàn Tương Tử 韩湘子 thổi sáo, Tào Quốc Cữu 曹国舅 đánh phách, Trương Quả Lão 张果老 gõ mõ, Hà Tiên Cô 何仙姑 và Lam Thái Hoà 蓝采和 hát khúc ca, Lã Động Tân 吕洞宾 múa kiếm, Hán Chung Li 汉钟离 phẩy quạt giúp vui, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Không ngờ nhạc tiên cùng tấu đã chấn động Đông hải long cung, làm kinh hãi người con thứ 7 của Long vương là “Hoa Long thái tử” 花龙太子. Thái tử thấy Hà Tiên Cô nhan sắc và tài nghệ đều tuyệt vời nên đã nổi gió gây sóng, bắt Hà Tiên Cô về long cung. Bảy vị đại tiên thấy chuyện chẳng lành, mỗi người liền cầm pháp bảo nhất tề xông đến long cung cứu Hà Tiên Cô. Từ đó về sau, Hoa Long thái tử ôm hận trong lòng, hễ thấy thuyền có 7 nam 1 nữ ra biển liền nổi gió gây sóng, tìm cớ gây sự. Vì thế ngư dân vùng đông hải có tập tục cấm kị khi ra biển trên thuyền có 7 nam 1 nữ.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 10/4/2014

Nguyên tác Trung văn
QUAN VU BÁT TIÊN ĐÍCH XUẤT HẢI CẤM KỊ
关于八仙的出海禁忌
Trong quyển
TRUNG QUỐC DÂN TỤC VĂN HOÁ ĐẠI QUAN
中国民俗文化大观
(quyển trung)
Chủ biên: Dương Lợi Tuệ 杨利慧
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2009
Previous Post Next Post