Dịch thuật: Phạ lãnh怕冷

    或问: “世间何物不怕冷?: 鼻涕, 天寒即出.又问: 何物最怕冷?: , 才离窟臀, 又向鼻孔里钻进.
                         (笑林广记)

PHẠ LÃNH
          Hoặc vấn: “Thế gian hà vật bất phạ lãnh?” Viết: “Tị thế, thiên hàn tức xuất.” Hựu vấn: “Hà vật tối phạ lãnh?” Viết: “Thí, tài li quật đồn, hựu hướng tị khổng toản tiến.
                                                                             (Tiếu lâm quảng kí)

 SỢ LẠNH
         Có người hỏi rằng: “Trên đời thứ gì không sợ lạnh?” Một người khác đáp: “Là nước mũi, khi trời lạnh nó thò ra.” Người nọ lại hỏi tiếp: “Thế thứ gì sợ lạnh nhất?” Người kia lại đáp: “Là cái rắm,  vừa mới thoát ra nó đã chạy xộc vào lỗ mũi rồi.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Phạ lãnh  Hình thể bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 01/4/2014

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch 
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post