Dịch thuật: Trà Long Tỉnh và suối Hổ Bào


TRÀ LONG TỈNH VÀ SUỐI HỔ BÀO

          Trà Long Tỉnh 龙井 và suối Hổ Bào 虎跑 xưa nay được gọi là “Hàng Châu song tuyệt” 杭州双绝. Suối Hổ Bào có nguồn gốc ra sao? Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa có hai anh em, người anh tên Đại Hổ 大虎, người em tên Nhị Hổ 二虎, hai anh em sức khoẻ hơn người. Một năm nọ hai người đến Hàng Châu, xin được sống ở ngôi chùa nhỏ cạnh Hổ Bào hiện nay. Hoà thượng nói với hai anh em rằng, nước dùng để ăn uống ở đây rất khó, phải vượt qua mấy ngọn núi mới gánh được về. Hai anh em nói rằng, chỉ cần ở lại, việc gánh nước để hai anh em lo. Vì thế hoà thượng đã thu nhận hai anh em. Mùa Hạ một năm nọ trời hạn không mưa, khe suối cũng khô cạn, nước uống càng khó có. Một ngày kia, hai anh em nghĩ cách đến  suối Đồng Tử 童子 ở Nam nhạc Hành sơn 南岳衡山, nếu có thể dời được suối Đồng Tử đến Hàng Châu thì hay biết mấy. Hai anh em liền quyết định đi đến Hành sơn dời suối Đồng Tử. Trên đường bôn ba, khi đến dưới chân núi thì ngất đi, cuồng phong bạo vũ nổi lên. Sau khi gió dừng mưa tạnh, hai anh em tỉnh lại, chỉ thấy trước mắt có một đứa bé tay cầm nhành liễu, đó là tiểu tiên nhân cai quản suối Đồng Tử. Sau khi tiểu tiên nhân nghe hai anh em thuật lại sự việc liền dùng nhành liễu rảy nước rưới lên thân họ, trong phút chốc, hai anh em biến thành hai con hổ vằn, tiểu tiên nhân nhảy lên lưng hổ. Lão hổ ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, rồi mang suối Đồng Tử dời đến Hàng Châu. Lão hoà thượng và dân làng đêm đó nằm mộng, thấy Đại Hổ và Nhị Hổ biến thành hai mãnh hổ, đem suối Đồng Tử dời đến Hàng Châu, trời sáng thì có nước.
          Ngày hôm sau, trên không trung rực sáng, hai mãnh hổ từ trên trời giáng xuống. Trong vườn trúc bên cạnh chùa, mãnh hổ dùng vuốt chân trước cào đất, chẳng mấy chốc cào được một hố sâu. Đột nhiên mưa to gió lớn nổi lên, sau khi tạnh mưa chỉ thấy trong hố sâu phun lên một giòng nước trong, mọi người hiểu ra, khẳng định đó là nước suối do Đại Hổ và Nhị Hổ mang về.
          Để kỉ niệm Đại Hổ và Nhị Hổ mang nước suối về cho mình, mọi người gọi suối đó là suối Hổ Bào 虎刨 (hổ cào). Về sau vì thuận miệng đã nói thành suối Hổ Bào 虎跑 (hổ chạy).
          Dùng nước suối Hổ Bào để pha trà Long Tỉnh, sắc và hương đều tuyệt hảo. Đến trà thất Hổ Bào hiện nay, có thể thưởng thức được “song tuyệt”.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 17/02/2014

Nguyên tác
LONG TỈNH TRÀ DỮ HỔ BÀO TUYỀN
龙井茶与虎跑泉
Previous Post Next Post