Dịch thuật: Toan xú


酸臭
    小虎谓老虎曰: “今日出山, 博得一人, 食之滋味甚异, 上半截酸, 下半截臭, 究竟不知是何等人.老虎曰: 此必是秀才纳监者.
                         (笑林广记)

TOAN XÚ
          Tiểu hổ vị lão hổ viết: “Kim nhật xuất sơn, bác đắc nhất nhân, thực chi tư vị thậm dị, thượng bán tiệt toan, hạ bán tiệt xú, cứu cánh bất tri thị hà đẳng nhân.” Lão hổ viết: “Thử tất thị Tú tài nạp Giám giả.”
                                                                             (Tiếu lâm quảng kí)

CHUA VÀ THỐI
          Hổ con nói với hổ già rằng: “Hôm nay xuống núi, vồ được một người, ăn vào mùi vị rất là lạ, nửa phần trên có mùi chua, nửa phần dưới có mùi thối, rốt cuộc không biết đó là loại người gì.” Hổ già bảo rằng: “Nhất định đó là loại Tú tài bỏ tiền mua chức Giám sinh rồi.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Toan xú   cổ diễm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 18/12/2013

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post