Dịch thuật: Mao Toại tự tiến cử mình

MAO TOẠI TỰ TIẾN CỬ MÌNH

          Quân Tần dưới sự thống lĩnh của Bạch Khởi 白起 đánh bại quân Triệu ở Trường Bình 长平, thừa thắng tiến lên bao vây kinh đô Hàm Đan 邯郸 của nước Triệu. Trong tình hình cực kì nguy cấp, Triệu Vương sai Bình Nguyên Quân Triệu Thắng 平原君赵胜sang nước Sở cầu viện binh, đồng thời kết minh với Sở. Triệu Vương tin tưởng năng lực của Bình Nguyên Quân, cho Bình Nguyên Quân chọn lấy 20 người trong đám tân khách làm tuỳ tùng để tăng thêm thanh uy.
         Bình Nguyên Quân chọn mãi cuối cùng chỉ chọn được 19 người, còn thiếu 1 người mới đủ số. Đương lúc khó nghĩ, môn khách Mao Toại 毛遂 tiến đến trước mặt Bình Nguyên Quân tự tiến cử mình, nói rằng:
Tôi xin thêm vào cho đủ số.
          Bình Nguyên Quân không biết người này mới hỏi rằng:
Tiên sinh ở chỗ tôi được mấy năm rồi?
          Mao Toại đáp:
Được 3 năm rồi.
Bình Nguyên Quân không có ấn tượng gì đối với Mao Toại liền cười nói rằng:
Một người có tài năng chân chính, bản thân mình ở trên đời giống như một chiếc dùi nhọn bỏ vào trong túi vải, đầu nhọn của nó tất sẽ lộ ra bên ngoài. Tiên sinh ở đây đã 3 năm thế mà tôi chưa nghe mọi người chung quanh khen ngợi tiên sinh. Tiên sinh nên ở lại đi.
Mao Toại từ tốn đáp rằng:
Nếu tôi được bỏ vào túi vải từ lâu, thế thì cây dùi nay không phải chỉ lộ một chút phần đầu, mà cả cây dùi đều lộ hết.
Nghe Mao Toại nói có lí, Bình Nguyên Quân đồng ý để Mao Toại đi cùng.
Trong lúc Sở Triệu đàm phán, Sở Vương không có lòng giúp Triệu nên việc đàm phán chẳng mấy tiến triển. 19 vị môn khách nhất tề giục Mao Toại tiến lên.
Mao Toại không thoái từ, bước mấy bước lên bậc, dùng kiếm chỉ vào Sở Vương và nói rằng:
Hiện tại Đại vương và tôi cách nhau chỉ mười mấy bước, tính mạng của Đại vương lúc này ở trong tay tôi, quân của ngài có đông cũng cứu không được. Chủ nhân của tôi hôm nay đã nói rất rõ với ngài, Triệu Sở liên hiệp kháng Tần, không chỉ nước Triệu được lợi, mà nước Sở cũng tránh được cái hoạ lây. Ngài còn đợi chờ gì nữa?
Sở Vương gật gật đầu biểu thị đồng ý liên minh với Triệu kháng Tần. Như vậy,Triệu Sở kí kết minh ước liên hiệp kháng Tần. Mấy ngày sau, Hàm Đan được giải vây. Sau khi thắng lợi ban sư trở về nước Triệu, Bình Nguyên Quân cảm khái nói rằng:
Ba tấc lưỡi của Mao Toại còn hơn cả trăm vạn quân. Nếu không phải là ông ta tự tiến cử thì hôm nay làm sao có được thắng lợi?
Từ đó Mao Toại trở thành thượng khách.

                                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 24/11/2013

Nguyên tác Trung văn
MAO TOẠI TỰ TIẾN
毛遂自荐
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007.
Previous Post Next Post