Ảnh: Chùa Hiển Nam Quy Nhơn15g20 ngày 31/8/2013


15g26 ngày 31/8/2013


16g12 ngày 12/10/2013

CHÙA HIỂN NAM
(Đường Diên Hồng, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn)


CHÙA HIỂN NAM
(Đường Diên Hồng, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn)
          Không rõ chùa được xây vào năm nào chỉ biết là vào khoảng giữa đời Thành Thái (1879 - 1901) do  vị Tổ khai sơn là Lão sư Đặng Quang Diệu, Đạo hiệu Vận Hoằng, người huyện An Nhơn lập. Theo bia ghi công ở giữa vách bên phải chánh điện, được biết chùa ban đầu lợp tranh, sau lợp ngói. Năm Giáp Tí (1924) chùa được trùng tu, chánh điện được xây bằng đá.
          Chánh điện là một ngôi nhà ngang toạ Tây Bắc hướng Đông Nam, dài 8m, rộng 6m, diện tích 48m2 . Hai bên chánh điện là hai nhà thấp hơn, nối theo liền vách, mỗi nhà có kích thước 4m x 6m. Nhà Đông làm chỗ tiếp khách và hội họp, nhà Tây phía trước thờ Tổ, phía sau là Phương trượng của sư trụ trì
          (Theo Lộc Xuyên Đặng Quý Địch: Những ngôi chùa tiêu biểu trong tỉnh Bình Định, tập Thượng quyển Thượng. NXB Đà Nẵng, 2012)  
         
Theo quyển Danh mục Tu viện – Tịnh xá – Tịnh thất niệm Phật đường tỉnh Bình Định của Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Định in năm 2007, chùa Hiển Nam được xây vào năm 1900, năm trùng tu là 1958, 1998. 
                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 23/11/2013
Previous Post Next Post