Dịch thuật: Hồ tu tượng


胡须像
    一画士写真既就, 谓主人曰: 请执途人而问之, 试看肖否? 主人从之, 初见一人问曰: 那一处最像?其人曰: 方巾最像. 次见一人, 又问曰: 那一处最象? 其人曰: 衣服最像. 及见第三人, 画士嘱之曰: 方巾, 衣服都有人说过, 不劳再讲, 只问形体何如? 其人踌躇半晌, : 胡须最像.
                             (笑林广记)

HỒ TU TƯỢNG
          Nhất hoạ sĩ tả chân kí tựu, vị chủ nhân viết: “Thỉnh chấp đồ nhân nhi vấn chi, thí khán tiếu phủ?” Chủ nhân tùng chi, sơ kiến nhất nhân vấn viết: “Na nhất xứ tối tượng?” Kì nhân viết: “Phương cân tối tượng”. Thứ kiến nhất nhân, hựu vấn viết: “Na nhất xứ tối tượng?” Kì nhân viết: “Y phục tối tượng”. Cập kiến đệ tam nhân, hoạ sĩ chúc chi viết: “Phương cân, y phục đô hữu nhân thuyết qua, bất lao tái giảng, chỉ vấn hình thể hà như?” Kì nhân trù trừ bán thưởng, viết: “Hồ tu tối tượng”.
                                                                             (Tiếu lâm quảng kí)

RÂU LÀ GIỐNG NHẤT
          Một hoạ sĩ nọ vẽ xong bức hình chủ nhân, nói với chủ nhân rằng: “Để tôi cầm bức hình hỏi người qua đường xem thử vẽ giống hay không giống?” Chủ nhân đồng ý. Gặp người đầu tiên, ông ta hỏi rằng: “Trong bức hình, chỗ nào giống nhất?” Người đó đáp: “Cái khăn vấn đầu là giống nhất”. Gặp người thứ hai, cũng hỏi: “Trong bức hình, chỗ nào giống nhất?”. Người đó đáp: “Quần áo là giống nhất”. Đến khi gặp người thứ ba, hoạ sĩ bảo người đó rằng: “Khăn vấn đầu, quần áo đều có người nói qua rồi, không cần phải nói nữa, chỉ hỏi về hình thể như thế nào?” Người đó chần chừ một lúc rồi nói: “Râu là giống nhất”.

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Hồ tu tượng   Thuật nghiệp bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 15/10/2013

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post