Dịch thuật: Kỉ Xương và Phi Vệ

KỈ XƯƠNG VÀ PHI VỆ

          Theo Xung hư chí đức chân kinh 冲虚至德真经:
          Cam Thằng 甘绳 là người bắn cung rất giỏi thời cổ, cung giương lên, tên bắn ra, thú ngã chim rơi, trăm phát trăm trúng. Phi Vệ 飞卫 theo Cam Thằng học thuật bắn cung, về sau kĩ thuật bắn vượt qua cả Cam Thằng.
          Kỉ Xương 纪昌 bái Phi Vệ làm thầy, xin theo học thuật bắn cung. Phi Vệ nói với Kỉ Xương rằng:
          Anh trước tiên phải học cách nhìn đồ vật mà không chớp mắt, sau đó mới nói đến chuyện học bắn cung.
          Kỉ Xương về nhà nằm ngửa dưới khung dệt của vợ, nhìn đăm đăm vào bàn đạp đang vận động mà mắt không hề chớp. Qua 2 năm luyện tập khổ sở, Kỉ Xương đã đến trình độ cho dù mũi chuỳ nhọn chực đâm vào mắt, mắt cung không hề chớp. Kỉ Xương liền đi báo với Phi Vệ, Phi Vệ bảo rằng:
          Vẫn chưa được, còn cần phải luyện mắt thêm nữa mới được. Đợi đến khi  nào anh luyện đến mức một vật nhỏ mà nhìn thành lớn, một vật mơ hồ mà nhìn ra rõ ràng thì đến nói với tôi.
          Kỉ Xương về nhà lấy lông đuôi trâu cột con rận đem treo trước cửa sổ, mặt nhìn hướng về phía nam. Sau 10 ngày, anh ta nhìn con rận treo lớn dần. Sau 3 năm, nhìn con rận biến lớn bằng bánh xe. Nhìn những vật khác đều biến lớn như núi. Vì thế, Kỉ Xương đã lấy sừng trâu nước Yên làm cung, lấy thân cỏ bồng phương bắc làm tên nhắm bắn con rận, tên xuyên trúng chính giữa con rận mà lông trâu treo con rận không bị đứt. Kỉ Xương lại đi gặp Phi Vệ. Phi Vệ vui mừng vỗ ngực Kỉ Xương bảo rằng:
          Anh đã học được rồi đấy.
          Như vậy, Kỉ Xương đã học được toàn bộ kĩ thuật bắn của Phi Vệ.
          Lúc bấy giờ Kỉ Xương nghĩ bụng, trong thiên hạ người mà có thể địch lại với mình chỉ có Phi Vệ, liền nảy sinh ý định giết Phi Vệ. Một ngày nọ, Kỉ Xương gặp Phi vệ ngoài đồng, Kỉ Xương lấy cung tên nhắm bắn Phi Vệ, Phi Vệ vội rút tên bắn lại. Hai người bắn liên tục, nhân vì công lực ngang nhau, nên tên đụng phải lần lượt rơi xuống đất, vậy mà bụi đất không hề bốc lên. Cuối cùng, Phi Vệ hết tên, Kỉ Xương còn lại một chiếc, Kỉ Xương nhắm bắn Phi Vệ, Phi Vệ vội lấy cây gai làm tên bắn ra để tự vệ, cây gai không hề lệch, đụng phải tên của Kỉ Xương. Kỉ Xương thấy thế rơi nước mắt, liền quăng cung quỳ trước mặt Phi Vệ tạ tội. Phi Vệ cũng rơi nước mắt nâng Kỉ xương lên. Kỉ Xương nhận Phi Vệ làm nghĩa phụ, hai người kết làm cha con. Hai người còn khắc trên cánh tay thề rằng, nhất định không đem tuyệt kĩ bắn cung dạy cho người khác.

                                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                                            Quy Nhơn 11/10/2013

Dịch từ nguyên tác Trung văn
KỈ XƯƠNG DỮ PHI VỆ
纪昌与飞卫
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post