Dịch thuật: Người câm nói lại được

NGƯỜI CÂM NÓI LẠI ĐƯỢC

          Theo Sưu thần hậu kí 搜神后记:
          Ở nước Bái có một người họ Chu , sinh được 3 người con, tuổi cũng đã sắp 20, miệng tuy phát ra âm thanh nhưng lại nói không được.
          Một ngày nọ có một người đi ngang qua nhà, vào xin nước uống. Vị khách nghe thấy những âm thanh kì lạ, liền hỏi:
Đó là những tiếng gì?
          Người họ Chu đáp rằng:
          Đó là tiếng kêu của mấy đứa con tôi, chúng đều không thể nói được.
          Vị khách hỏi:
          Ông vốn có đức hạnh, tại sao lại xảy ra chuyện này? Ông thử nghĩ lại có phải là đã làm điều gì xấu chăng?
          Người họ Chu kinh ngạc, nghĩ bụng ông ta làm sao biết được chuyện của mình, nhất định đây không là người bình thường. Nghĩ mãi người họ Chu mới nói:
          Tôi nghĩ không ra mình đã làm chuyện gì mang tội.
          Vị khách bảo:
          Thử nghĩ lại việc lúc nhỏ xem.
          Người họ Chu về phòng, một lúc sau ra nói với vị khách:
          Lúc nhỏ tôi từng nhìn thấy trên giường có một tổ yến, trong tổ có 3 chim con. Khi chim mẹ kiếm được mồi từ bên ngoài ngậm bay về cho chim con ăn, 3 chim con trong tổ há mỏ ăn lấy thức ăn từ mỏ chim mẹ, ngày nào cũng như thế. Lúc bấy giờ tôi rất hiếu kì liền giơ tay đến tổ, chim con cũng há mỏ ra ăn ngón tay của tôi. Về sau, tôi lấy 3 trái tật lê cho chim con ăn, kết quả trong chốc lát cả 3 chim con đều chết. Khi chim mẹ bay về thấy như thế, chim mẹ vô cùng đau khổ, cất tiếng kêu bi ai rồi bay đi mất. Đối với chuyện đó, đến nay tôi vẫn còn hối hận.
          Vị khách nghe qua liền biến thành một vị đạo sĩ, nói với người họ Chu rằng:
          Ông đã biết ăn năn hối lỗi, tội mà ông phạm phải hôm nay được tiêu trừ rồi.
          Vị đạo sĩ vừa dứt lời,  người họ Chu liền nghe thấy 3 người con của mình  nói được. Vị đạo sĩ bỗng nhiên đi đâu không biết.

                                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                                             Quy Nhơn 06/9/2013

Dịch từ nguyên tác Trung văn
Á BA THUYẾT THOẠI
哑巴说话
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post