Ảnh: Tượng đài Quang Trung Quy Nhơn


Tượng đài Quang Trung Quy Nhơn
21g06 ngày 02/9/2013

TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG
         Tượng đài Quang Trung được đặt tại công viên Quang Trung trong thành phố Quy Nhơn. Tượng có chất liệu bằng đồng nặng 13 tấn, cao 5,5m do điêu khắc gia Lưu Danh Thanh sáng tác. Bệ tượng hình trụ cao 6m, bán kính 2,5m.
          Tượng được khánh thành vào ngày 20/01/2008.

                                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                                Quy Nhơn 06/9/2013

Previous Post Next Post