Dịch thuật: Ha khiếm


呵欠
    一耳聋人探友, 犬见之吠声不绝, 其人茫然不觉. 入见主人, 揖毕告曰: “府上尊犬, 想是昨夜不曾睡来.” 主问: “何以见得?” 答曰: “见了小弟, 只是打呵欠.”
                           (笑林广记)

HA KHIẾM
          Nhất nhĩ lung nhân thám hữu, khuyển kiến chi phệ thanh bất tuyệt, kì nhân mang nhiên bất giác. Nhập kiến chủ nhân, ấp tất cáo viết: “Phủ thượng tôn khuyển, tưởng thị tạc dạ bất tằng thuỵ lai.” Chủ vấn: “Hà dĩ kiến đắc?” Đáp viết: “Kiến liễu tiểu đệ, chỉ thị đả ha khiếm.”
                                                                             (Tiếu lâm quảng kí)

CHÓ NGÁP
          Một người điếc đến thăm bạn, con chó trông thấy anh ta, cất tiếng sủa liên tục, anh ta không hề nghe biết. Vào nhà gặp chủ nhân, sau khi vái chào mới nói rằng: “Chó của quí phủ đêm qua hình như không ngủ.” Chủ nhân hỏi: “Sao ông biết?” Anh ta đáp rằng: “Trông thấy tôi, nó ngáp liên hồi.”


CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Ha khiếm   Hình thể bộ.
                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 13/9/2013

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post