Ảnh: Tháp Cánh tiên


14g44 ngày 07/8/201314g59 ngày 07/8/2013

THÁP CÁNH TIÊN
Xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

      Trong Nước non Bình Định, Quách Tấn có viết:
      Tháp CÁNH TIÊN, chữ gọi là Tiên Dực, và Pháp gọi là Tour de cuivre (Tháp Thau).
      Tháp ở trong phạm vi thành Đồ Bàn cũ, thuộc quận An Nhơn. Vì đứng trên một dãy gò cao và rộng đến mười lăm dặm, nên ở xa ngó thấy tháp cao ngất, nhưng lại gần, vì không thể nhìn thấu chân gò được, trông dường không lấy làm cao. Bởi vậy cảnh tháp ngó không được oai nghi bằng tháp Phốc Lốc.
    (trang 221, nxb Thanh niên, 1999)

      Trong Đồng Khánh địa dư chí 同慶地輿誌, mục tỉnh Bình Định, đoạn nói về tháp Cánh tiên có ghi:
Tháp mi dĩ thượng chu vi tự tiên dực thướng tủng, cố danh.
塔眉以上周圍似僊翼上聳, 故名
(Từ vai tháp trở lên, chung quanh nhìn thấy giống cánh tiên bay thẳng lên trời, nên tháp có tên gọi như thế)
                                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                                 Quy Nhơn, 21/9/2013Previous Post Next Post