Ảnh: Chùa Linh Phong (Chùa Ông Núi)


Chánh điện
11g43 ngày 15/8/2013Linh Phong sơn môn
11g27 ngày 15/8/2013Lối lên chùa Linh Phong
13g34 ngày 15/8/2013

CHÙA LINH PHONG
(Chùa Ông Núi)
Thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

     Trong Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn chép rằng:
     Chùa Linh Phong: ở thôn Phương Phi huyện Phù Cát, lưng dựa vào núi cao, mặt trông ra đầm Biển Cạn, xung quanh có nước suối lượn quanh, phong cảnh cũng đẹp. Tương truyền xưa có chùa Dũng Tuyền, năm Nhâm Ngọ Hiển Tông thứ 11 (tức năm Lê Chính Hoà thứ 33 - 1702) do thầy chùa là Lê Ban (tục gọi ông Núi) dựng; năm Quí Sửu Túc Tông thứ 8 (tức năm Lê Long Đức thứ 2 - 1733) sắc phong là Tĩnh Giác Thiện Trì Đại Lão ông thiền sư, lại ban cho biển ngạch và câu đối, nay vẫn còn; năm Minh Mệnh thứ 10 cho lấy bạc kho để trùng tu.
       (tập 3, mục Bình Định, trang 50, nxb Thuận Hoá, 1997)

     Tương truyền chùa do Lê Ban một nhà sư Trung Quốc dựng vào năm Nhâm Ngọ (1702) đời chúa Nguyễn Phúc Chu. Chùa ban đầu chỉ là một thảo am có tên là Dũng Tuyền tự. Năm Quý Sửu (1733), chúa Nguyễn Phúc Chú ban cho nhà sư hiệu là Tịnh Giác Thiện Trì Đại Lão Thiền Sư, cho xây chùa Dũng Tuyền thành một ngôi chùa lớn, đặt tên là Linh Phong thiền tự. Năm 1829 thời Minh Mạng, chùa được sửa sang lại. Năm 1895 thời Thành Thái, chùa lại được trùng tu. Trải qua thời gian và chiến tranh, chùa bị hư hại nhiều. Năm 2004, chùa được xây mới lại.
       Lễ hội chùa Ông Núi vào ngày 24-25 tháng Giêng. Đây chính là ngày giỗ của Hoà thượng Thích Trường Tịnh, một trong những người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của chùa.
     Theo http://vi.wikipedia.org/wiki
              http://baogialai.com.vn
                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 11/9/2013


Previous Post Next Post