Dịch thuật: Truyền thuyết về cây lúa ... (bài 1)

TRUYỀN THUYẾT VỀ CÂY LÚA
VÙNG TƯƠNG DƯƠNG TỈNH TRIẾT GIANG

          Ngày xưa, chốn nhân gian không có lúa, mặt đất hoang vu, mọi người gầy như que củi, đói ngã lăn ra đất.
          Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy cảnh ấy liền gọi chuột trời đến kho lương ngậm lấy hạt thóc to bằng hạt đậu đem xuống chốn dân gian tặng cho mọi người gieo trồng. Chuột trời ngậm hạt thóc, vừa mới tới giữa tầng trời gặp chim sẻ. Chim sẻ hỏi rằng:
          Anh ngậm hạt thóc đi đâu?
          Chuột trời chỉ xuống phía dưới, chim sẻ gật đầu, nói:
          Để tôi giúp anh.
          Nói xong chim sẻ liền ngậm lấy hạt thóc bay xuống nhân gian.
          Chim sẻ bay đã mệt nên dừng lại nghỉ trên một phiến đá, vừa mở miệng để thở, hạt thóc liền lăn long lóc xuống khe đá. Chim sẽ vội kêu “chíp, chíp, chíp”. Con đỉa nghe thấy vội từ dưới rãnh ngoi lên. Chim sẽ kể lại chuyện chuột trời tặng cho con người hạt thóc và hạt thóc đã rơi xuống khe đá. Đỉa nghe xong liền co thân lại chui xuống khe. Một lúc sau đỉa ngoi lên trên thân có dính hạt thóc. Chim sẻ liền ngậm lấy và bay ra đồng, cẩn thận bỏ xuống rồi phủ lên một lớp đất. Từ đó con người mới có cơm ăn. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy chuột, chim sẻ và đỉa có công liền trước tiên nói với chim sẻ rằng:
          Đợi cho nông dân trồng xong, con ra ruộng ăn những hạt thóc lép.
          Ngọc Hoàng Đại Đế lại nói với đỉa rằng:
          Khi lúa trổ bông, con sẽ bò lên ăn hoa lúa để hoa lúa mau kết hạt.
          Con chuột bên cạnh nôn nóng hỏi:
          Thế còn con?
          Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn chuột nói:
          Bên ruộng sẽ chừa lại 3 cây lúa cho con.
          Chuột, đỉa và chim sẻ hớn hở ra đi.
          Chim sẻ bay ra ruộng, không biết hạt nào là thóc tốt, hạt nào là thóc lép, cứ nhảy loạn xạ trên đầu ngọn lúa, vừa nhảy vừa ăn. Con đỉa thì nghe nhầm hoa lúa thành hoa sóng, cứ nhìn thấy người xuống ruộng, hai chân nổi bong bóng liền bám chặt không nhả. Còn con chuột chạy ra ruộng, tìm khắp nơi không thấy 3 cây lúa nên cũng cắn lung tung, về đến nhà của con người cắn cả bồ cả tủ (1).

CHÚ CỦA NGUYÊN TÁC
(1)- Trung Quốc dân gian văn học tập thành . Triết Giang tỉnh . Tùng Dương huyện cố sự quyển. Tư liệu bản, 1986
          中国民间文学集成 . 浙江省 . 松阳县故事卷. 资料本, 1986.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 25/8/2013

Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
TRUNG QUỐC ĐIỂU TÍN NGƯỠNG
中国鸟信仰
Tác giả: Trần Cần Kiến 陈勤建
Học Phạm xuất bản xã, 2003.
Previous Post Next Post