Dịch thuật: Há phạn


下饭
    二子午餐, 问父用何物下饭, 父曰: “古人望梅止渴, 可将壁上挂的腌鱼望一望, 吃一口, 这就是下饭了.” 二子依法行之. 忽小者叫云: “阿哥多看了一 .” 父曰: “咸杀了他.”
                            (笑林广记)

HÁ PHẠN
          Nhị tử ngọ xan, vấn phụ dụng hà vật  há phạn, phụ viết: “Cổ nhân vọng mai chỉ khát, khả tương bích thượng quải đích yêm ngư vọng nhất vọng, ngật nhất khẩu, giá tựu thị há phạn liễu.” Nhị tử y pháp hành chi. Hốt tiểu giả khiếu vân: “A ca đa khán liễu nhất nhãn.” Phụ viết: “Hàm sát liễu tha.”
                                                                         (Tiếu lâm quảng kí)

ĂN CƠM VỚI MÓN GÌ
          Hai đứa con ăn cơm trưa, hỏi người cha ăn với món gì, người cha bảo rằng: “Người xưa nhìn trái mơ mà khỏi khát, giờ hai đứa có thể nhìn con cá muối treo ở trên tường, nhìn một cái rồi và một miếng, coi như là đã ăn với cơm.” Hai đứa con làm theo lời. Bỗng đứa nhỏ méc: “Anh hai nhìn hai cái.” Người cha bảo: “Để cho nó mặn cho nó chết.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Há phạn Tham lận bộ.
                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 13/8/2013

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post