Ảnh: Tháp Bánh Ít


Chụp lúc 15g54 ngày 05/8/2013


Chụp lúc 15g45 ngày 05/8/2013Chụp lúc 16g05 ngày 05/8/2013


Chụp ngày 06/7/2014


Cổng vào cụm tháp Bánh Ít 
Chụp ngày 06/7/2014

Cụm tháp Bánh Ít
Xã Phước Hiệp huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

     Trong Nước non Bình Định, Quách Tấn viết rằng:
              Qua khỏi tháp Cánh Tiên, đi chừng mươi cây số, thì thấy trên đỉnh núi sát bên đường, một nhóm bốn ngọn tháp, một ngọn lớn ở trên cao, ba ngọn nhỏ ở dưới thấp, xa trông giống hình bốn chiếc bánh ít lá gai lột trần đơm trên mâm cổ bồng vun ngọn. Đó là tháp THỊ THIỆN, tục gọi là tháp Bánh Ít, thuộc địa phận Tuy Phước. 
               Tại sao gọi là THỊ THIỆN?
               Đại Nam Nhất Thống Chí chép: "Tương truyền có bà Thị Thiện làm quán ở chân núi để bán bánh, nên gọi tên ấy".
               Tháp gọi là THỊ THIỆN, núi cũng gọi Thị Thiện. Núi nằm trong địa phận Huỳnh Kim, Vạn Bửu, Phong Niên, Đại Lộc, thuộc quận Tuy Phước. Núi đất trơ trụi và không cao (177 thước) nhưng trông có bề thế.
              Dưới chân núi Thị Thiện có con sông (một nhánh của sông Côn) chảy sát đường Quốc Lộ. Trên sông có cầu tục gọi là cầu Bà Di. Nên đi qua tháp Bánh Ít, hành khách thường nghe hát rằng:
Tháp Bánh Ít đứng sít cầu Bà Di,
Sông xanh núi cũng xanh rì,
Vào Nam ra Bắc ai cũng đi con đường này.
Nghìn năm gương cũ còn đây,
Lòng ơi, Phải lo nung son sắt kẻo nữa đầy bể dâu.
(Quách Tấn: Nước non Bình Định, trang 222, 223, nxb Thanh niên 1999)Previous Post Next Post