Dịch thuật: Bồi


    一医医死人儿, 主家欲举讼, 愿以己子赔之. 一日, 医子人仆, 家止一仆, 又以赔之. 夜间又有叩门者云: “娘娘产里病, 烦看.” 医私谓其妻曰: “淘气! 那家想必有看中意你了.”
                           (笑林广记)

BỒI
          Nhất y y tử nhân nhi, chủ gia dục cử tụng, nguyện dĩ kỉ tử bồi chi. Nhất nhật, y tử nhân bộc, gia chỉ nhất bộc, hựu dĩ bồi chi. Dạ gian hựu hữu khấu môn giả vân: “Nương nương sản lí bệnh, phiền khán.” Y tư vị kì thê viết: “Đào khí! Ná gia tưởng tất hựu khán trúng nễ liễu.”
                                                                         (Tiếu lâm quảng kí)

BỒI THƯỜNG
          Một thầy lang nọ chữa bệnh làm chết đứa nhỏ con người ta, chủ nhà định kiện lên quan, thầy lang bằng lòng đem con mình bồi thường. Ngày khác, thầy lang chữa bệnh làm chết đầy tớ nhà khác, nhà thầy lang chỉ có một đầy tớ, nhưng cũng đem bồi thường. Đêm đến, có người tới gõ cửa nói rằng: “Bà lớn nhà tôi sinh con xong mắc phải bệnh, phiền thấy đến xem giúp.” Thầy lang lén nói nhỏ với bà vợ: “Xúi quẩy! Nhà đó nhất định nhìn trúng bà rồi.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Bồi   Thuật nghiệp bộ.
                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 30/8/2013

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post