Ảnh: Mộ Đào Tấn


Mộ Đào Tấn trên núi Huỳnh Mai
Thôn Huỳnh Mai xã Phước Nghĩa huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định
Chụp lúc 15g13 ngày 5/8/2013Lối lên mộ Đào Tấn
Chụp lúc 15g05 ngày 5/8/2013
(Di tích được nhà nước công nhận xếp hạng ngày 24/1/1998)

ĐÀO TẤN
(1845 - 1907)
       Tự Chỉ Thúc, biệt hiệu: Mai Tăng và Mộng Mai. Quán làng Vinh Thạnh, Tổng Nhơn Ân, phủ Tuy Phước, tỉnh Bình Định.(nguồn: Đào Tấn qua thư tịch, tập 3. Vũ Ngọc Liễn biên khảo), nay là thôn Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
        Đào Tấn là nhà soạn tuồng, nhà thơ, nhà hoạt động sân khấu xuất sắc thế kỉ 19.Previous Post Next Post