Ảnh: Hoa súng


Chụp tại chùa Thiên Hưng lúc 15g19 ngày 08/8/2013
(Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định)


Previous Post Next Post