Ảnh: Chùa Thập Tháp Bình Định (1)


Chánh điện chùa Thập Tháp
 13g47 ngày 07/8/2013


Cổng chùa Thập Tháp
13g42 ngày 07/8/2013


Trước cổng chùa
 13g42 ngày 07/8/2013

CHÙA THẬP THÁP
Thôn Vạn Thuận, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định


        Trong Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn ghi rằng:
       Chùa Thập Tháp: ở thôn Thuận Chính huyện Tuy Viễn, vì phía sau chùa có 10 ngọn tháp Chiêm Thành nên gọi tên thế, những tháp ấy nay đã đổ nát. Năm Quí Hợi Thái Tông thứ 21 (Lê Chính Hoà thứ 4 - 1683), nhà sư Trung Quốc là Bích Hoán hoà thượng dựng, năm Tân Mùi Hiển Tông thứ 1 (Lê Chính Hoà thứ 12 - 1691) ban cho biển ngạch đề Thập Tháp Di đà tự và một câu đối, nay vẫn còn; năm Minh Mệnh thứ 1, sư chùa Thiên Mụ là Mật Hoằng hoà thượng trùng tu. Chùa này cùng chùa Linh Phong đều nổi tiếng danh thắng.
               (Tập 3, trang 50, nxb Thuận Hoá, 1997)

   Trong Nước non Bình Định, Quách Tấn viết rằng:
         CHÙA THẬP THÁP ở phía Bắc chùa Nhạn Sơn, cách dãy thành Đồ Bàn.
         Chùa xây trên mặt nổng gò rộng hình mai rùa. Trên gò xưa kia có mười ngọn tháp, nên tên gọi là Gò Thập Tháp nằm yểm hậu thành Đồ Bàn. Thời chúa Nguyễn Phúc Tần (1648 - 1687) một vị thiền sư người Trung Hoa tên Bích Hoán Hoà Thượng phá mười ngọn tháp lấy gạch xây chùa gọi là Thập Tháp Di Đà Tự.
        Vị Thuyền sư khai sơn chùa Thập Tháp là ngài THỌ TÔN Hoà Thượng, huý NGUYÊN THIỀU. Hoà Thượng họ Tạ, quê ở Trình Hương Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, sang Việt Nam năm Ất Tỵ (1665). Ngài thuộc phái Lâm Tế. 
          (Trang 260, nxb Thanh niên, 1999)

Trong quyển Thiền sư Việt Nam của Thích Thanh Từ:
Thiền Sư NGUYÊN THIỀU
(1648 - 1728)
(Đời pháp thứ 33, tông Lâm Tế)
        Sư họ Tạ, pháp danh Nguyên Thiều, hiệu Hoán Bích, quê ở Trình Hương Triều Châu, Quảng Đông, xuất gia năm 19 tuổi, tu ở chùa Báo Tư, thọ giáo với Hoà Thượng Bổn Khao Khoáng Viên.
          (Trang 473, nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1999)

Về tên hiệu của Hoà thượng Nguyên Thiều, trong Đại Nam nhất thống chí Nước non Bình Định đều ghi là Bích Hoán. Riêng trong quyển Thiền sư Việt NamHoán Bích.
Previous Post Next Post