Dịch thuật: Truyền thuyết hoa Đỗ Quyên (kì cuối)

TRUYỀN THUYẾT HOA ĐỖ QUYÊN
(Kì cuối)

Truyền thuyết 3
          Truyền thuyết kể rằng ngày xưa ở nước Thục có một vị vua tên là Đỗ Vũ (杜宇) rất yêu thương hoàng hậu. Sau vua bị gian thần hãm hại chết oan ức, hồn hoá thành chim Đỗ Quyên, hàng ngày cất lên những tiếng kêu ai oán trong vườn hoa của hoàng hậu. Nước mắt rơi xuống là từng giọt máu tươi, nhuốm đỏ các cánh hoa xinh đẹp, cho nên người đời sau gọi đó là hoa Đỗ Quyên.
          Hoàng hậu nghe được tiếng kêu ai oán của chim Đỗ Quyên, thấy được máu tươi rỏ xuống mới biết đó là linh hồn của chồng mình hoá thành. Do quá đau buồn, ngày đêm gào lên: “tử quy, tử quy” nên cuối cùng cũng qua đời, linh hồn của bà hoá thành loài hoa Đỗ Quyên đỏ như lửa, nở đầy khắp núi đồi. Hoa Đỗ Quyên cùng chim Đỗ Quyên luôn gần nhau. Hoa Đỗ Quyên cũng còn được gọi là Ánh Sơn Hồng. Đây chính là điển cố chim Đỗ Quyên kêu rỏ máu, chim Tử Quy kêu ai oán.
Thục quốc tằng văn Tử Quy điểu,
 Tuyên thành hoàn kiến Đỗ Quyên hoa. (1)
蜀国曾闻子规鸟
宣城还见杜鹃花
(Nơi nước Thục từng nghe tiếng chim Tử Quy,
Nay ở Tuyên thành lại thấy hoa Đỗ Quyên)
          Loại hoa Đỗ Quyên và loài chim Đỗ Quyên suốt đời gắn bó trở thành câu chuyện truyền kỳ bất hủ chốn nhân gian.

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- Theo http://zh.wikisource.org/wiki hai câu này là hai câu đầu bài Tuyên thành kiến Đỗ Quyên hoa 宣城见杜鹃花  được chép trong Toàn Đường thi (tập Lý Bạch) quyển 184 bài số 24. Phần nhan đề có ghi “Nhất tác Đỗ Mục thi, đề vân Tử Quy” 一作杜牧诗, 题云子规 (có thuyết cho là thơ Đỗ Mục, nhan đề là “Tử Quy”).

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 05/7/2013

Trích dịch từ nguyên tác Trung văn
ĐỖ QUYÊN HOA
杜鹃花
Previous Post Next Post