Ảnh: Cầu Nhơn Hội


Cầu Nhơn Hội, Quy Nhơn
Chụp lúc 17g45 ngày 06/7/2013
Previous Post Next Post