Dịch thuật: Thiên báo


天报
    老僧往后园出恭, 误被笋尖搠入臀眼, 乃唤疼不止. 小沙弥见之, 合掌云: “阿弥陀佛, 天报.”
                           (笑林广记)

THIÊN BÁO
          Lão tăng vãng hậu viên xuất cung, ngộ bị duẩn tiêm sóc nhập đồn nhãn, nãi hoán đông bất chỉ. Tiểu sa di kiến chi, hợp chưởng vân: “A Di Đà Phật, thiên báo.”
                                                                         (Tiếu lâm quảng kí)

QUẢ BÁO
          Một nhà sư già ra ngoài sau vườn đi đại tiện, lúc ngồi xuống sơ ý bị mụt măng nhọn đâm trúng ngay chỗ hiểm, đau thấu trời, luôn miệng xuýt xoa. Chú tiểu trông thấy, liền chắp tay lại, nói: “A Di Đà Phật, quả báo.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Thiên báoTăng đạo bộ.
                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 31/7/2013

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post