Dịch thuật: Hồ đồ


糊涂
    一青盲人涉讼, 自诉眼瞎. 官曰: “你明明一双清白眼, 如何诈瞎?” 答曰: “老爷看小人是清白的, 小人看老爷却是糊涂得紧
                             (笑林广记)

HỒ ĐỒ
          Nhất thanh manh nhân thiệp tụng, tự tố nhãn hạt. Quan viết: “Nễ minh minh nhất song thanh bạch nhãn, như hà trá hạt?” Đáp viết: “Lão gia khán tiểu nhân thị thanh bạch đích, tiểu nhân khán lão gia khước thị hồ đồ đắc khẩn”.
                                                                                    (Tiếu lâm quảng kí)

HỒ ĐỒ
          Một người mắc bệnh thông manh nọ bị liên quan đến việc kiện tụng, anh ta nói với quan lớn là mình nhìn không thấy. Quan lớn bảo rằng: “Đôi mắt nhà ngươi rõ ràng trong trắng, sao lại giả vờ nhìn không thấy?” Anh ta đáp rằng: “Quan lớn nhìn tiểu nhân thì trong trắng, tiểu nhân thì ngược lại thấy quan lớn rất là hồ đồ.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Hồ đồ   Cổ diễm bộ.
                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 19/7/2013

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post