Ảnh: Tượng Phật


Tượng Phật A Di Đà chùa Long Khánh Quy Nhơn
Chụp lúc 16g41 ngày 10/7/2013
Previous Post Next Post