Ảnh: Tượng Phật A Di Đà


Tượng Phật A Di Đà chùa Long Khánh Quy Nhơn
Chụp lúc 16g32 ngày 10/7/2013
Previous Post Next Post