Ảnh: Tháp Đôi


Tháp Đôi, Quy Nhơn
Chụp lúc 8g53 ngày 23/7/2013

Previous Post Next Post