Ảnh: Chủng viện Làng Sông (ảnh 2)


Chủng viện Làng Sông
Thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Chụp lúc 9g50 ngày 23/7/2013
Previous Post Next Post