Ảnh: Chủng viện Làng Sông (ảnh 1)


Chủng viện Làng Sông
Thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Chụp lúc 9g49 ngày 23/7/2013

Previous Post Next Post