Dịch thuật: Cửu Thiên Huyền Nữ và Hoàng Đế


CỬU THIÊN HUYỀN NỮ VÀ HOÀNG ĐẾ

          Theo Dung Thành tập tiên lục 墉城集仙录 :
          Cửu Thiên Huyền Nữ 九天玄女 là vị chân tiên trên thượng giới, đệ tử của Tây Vương Mẫu 西王母, thầy của Hoàng Đế 黄帝. Ngoại hình của bà rất lạ, tiên thuật rất cao siêu, lại giỏi thuật dưỡng sinh.
          Khi Hoàng Đế trị vì, có Xi Vưu 蚩尤 làm loạn. Xi Vưu vốn là hậu duệ của Viêm Đế 炎帝, theo truyền thuyết, Xi Vưu có 4 mắt 6 tay, thân người chân trâu, trên đầu mọc ra chiếc sừng bén nhọn, tóc 2 bên tai cứng như dao kiếm. Xi Vưu có 81 anh em, đều có thân hình dã thú, nói tiếng người, đầu đồng trán sắt, nhai cát nuốt đá, không ăn ngũ cốc, họ tạo ra 5 con hổ, hùng cứ một phương, gây hại cho bách tính.
          Hoàng Đế nhân Xi Vưu nhiều lần làm loạn không phục triều đình nên xuất binh thảo phạt. Trước khi xuất binh Hoàng Đế chiêu nạp hiền tài, có Phong Hậu 风后, Lực Mục力牧 từ góc bể đầm sâu ứng lời kêu gọi đến giúp. Hoàng Đế thống lĩnh đại quân đến cánh đồng Trác Lộc 涿鹿 (1) giao chiến cùng Xi Vưu. Xi Vưu dùng phép thuật cho nổi mây mù, khiến cho bốn trăm dặm mịt mù, 3 ngày vẫn không tan. Kết quả binh lính của Hoàng Đế không phân biệt được phương hướng, rơi vào hỗn loạn. May nhờ Phong Hậu kịp thời đưa ra “chỉ Nam xa”, Lực Mục mới thống lĩnh đại quân rút lui một cách an toàn.
          Hoàng Đế thấy không có cách gì thắng Xi Vưu bèn lập đàn dưới Thái sơn 太山, thỉnh cầu thiên thần trợ giúp. Ngay lúc ấy thấy Vương Mẫu sai sứ giả đến, đưa cho Hoàng Đế một đạo bùa, bảo Hoàng Đế cầu khấn tất có thần tiên đến giúp. Mấy ngày sau, mây mù vẫn còn, Hoàng Đế lấy đạo bùa, miệng lâm râm khấn cầu thiên thần đến giúp. Chẳng mấy chốc, một vị tiên nữ mặc y phục cửu sắc cưỡi chim phụng đỏ, đạp mây ngũ sắc bay đến trước mặt Hoàng Đế, đó chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Hoàng Đế vội tiến lên bái kiến, Huyền Nữ nói với Hoàng Đế rằng:
          Thái Đế 太帝 hôm nay bảo ta đến đây xem thử phát sinh chuyện gì?
          Hoàng Đế liền báo cùng Huyền Nữ:
          Có giặc Xi Vưu tụ tập đồng đảng hoành hành gây loạn, bách tính bốn phương, tính mệnh khó bảo toàn. Bổn nhân thống lĩnh bộ hạ chình phạt, nhưng Xi Vưu dùng yêu thuật tạo ra mây mù, che cả mặt trời, nên quân chinh phạt không có cách gì hành động, muốn xin tiên nữ chỉ cho cách diệt giặc.
          Huyền Nữ nghe qua liền trao cho Hoàng Đế bùa binh tín lục giáp lục nhâm, roi Linh bảo Ngũ Đế, sách sai khiến quỷ thần, ấn chế ngự yêu ma thông linh ngũ minh, cách độn nguyên ngũ âm ngũ dương, bức hình Thái Nhất thập tinh tứ thần, khẩu quyết ngũ binh Hà đồ sách tinh, đồng thời theo đội quân của Hoàng Đế xuất chinh.
          Hoàng Đế đưa đại quân đến Kí Châu 冀州, bày thế trận quyết chiến cùng Xi Vưu. Xi Vưu lại triển khai phép thuật, xui khiến quỷ mị yêu ma, nổi gió nổi mưa, khắp mặt đất chỉ thấy cuồng phong trổi dậy, mưa như trút nước. Thấy vậy, Hoàng Đế liền lấy đạo bùa mà Huyền Nữ đưa cho, hướng lên không trung vạch một đường, mưa gió lập tức ngừng. Xi Vưu không cam tâm, trổ ra mấy chiêu yêu thuật nhưng đều bị Hoàng Đế phá bỏ. Xi Vưu thấy yêu thuật bị phá liền cưỡi lên con quái thú hướng đến đồng hoang mà chạy. Hoàng Đế trông thấy lại lấy ra đạo bùa ném Xi Vưu, Xi Vưu ngã xuống đất và chết. Hoàng Đế sai bộ hạ đem thi thể Xi Vưu chôn ở bốn phương, sau đó khải hoàn về triều. Huyền Nữ thấy thiên hạ đã yên cũng về lại thiên cung phục mệnh.
          Sau khi diệt xong Xi Vưu, Hoàng Đế lại bình định một số phản loạn nhỏ, từ đó bốn phương yên ổn, nhân dân an cư lạc nghiệp. Hoàng Đế sai thiết lập 9 châu, đồng thời đúc 9 cái đỉnh lớn đặt ở 9 châu; đặt ra quan chức ngũ hành cửu đức để quản lí sự việc trong thiên hạ. Sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ lại dạy cho Hoàng Đế thuật dưỡng sinh, trao cho ông ta phép thần như ý. Hoàng Đế lấy đồng ở Thủ sơn 首山 đúc 1 chiếc đỉnh lớn đặt dưới chân Kinh sơn 荆山, đồng thời dựa theo tiên thuật mà Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ dạy tu tâm dưỡng tính ở dưới đỉnh. Không bao lâu sau, thấy có một con rồng vàng từ trời bay xuống, Hoàng Đế cưỡi lên rồng vàng bay lên trời.

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- Theo Bách khoa thư Văn hoá cổ điển Trung Quốc của Nguyễn Tôn Nhan, nxb Văn hoá thông tin, 2002,  Hoàng Đế và Xi Vưu giao chiến tại Trác Lộc (trang 99, 399)
Theo http://baike.baidu.com/view/2076.htm, Hoàng Đế và Xi Vưu giao chiến cũng tại Trác Lộc 涿鹿.
     Trong nguyên tác là Trục Lộc 逐鹿. Tôi theo 2 tài liệu trên.

                                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                                             Quy Nhơn 17/5/2013

Dịch từ nguyên tác Trung văn
CỬU THIÊN HUYỀN NỮ DỮ HOÀNG ĐẾ
九天玄女与黄帝
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post