Dịch thuật: Bát tiên quá hảiBÁT TIÊN QUÁ HẢI

          Trong dân gian có một câu mà ai ai cũng biết, đó là:
Bát tiên quá hải, các hiển thần thông
八仙过海,各显神通
(Bát tiên đi qua biển, mỗi người đều trổ phép thần thông)
Câu này dùng để ví mỗi người đều có bản lĩnh và phương pháp riêng. Bát tiên quá hải cũng như “đồng chu cộng tế” 同舟共济, mọi người cùng ngồi chung một thuyền. Bát tiên náo loạn biển đông biểu thị không sợ cường quyền.
          Truyền thuyết kể rằng: trong lễ chúc thọ Vương Mẫu Nương Nương, 8 vị đại tiên cũng đến dự hội bàn đào, họ kết bạn với nhau đem hoa rải xuống nhân gian để xua tà trừ hại, đi ngang qua biển đông, thuận đường ngắm nhìn phong cảnh, mỗi vị đều dùng báu vật của mình lướt đi trên sóng.
          Khi chạm đến mặt biển, Hán Chung Li 汉钟离 trước tiên lấy quạt ba tiêu ném trên mặt nước, rồi phanh ngực nằm ngửa trên đó để mặt quạt trôi đi. Thiết Quải Lí 铁拐李 tháo bầu hồ lô đeo bên mình thổi hơi vào, hồ lô nhỏ biến thành hồ lô lớn nổi trên mặt nước giống như một chiếc thuyền, Thiết Quải Lí ngồi trên hồ lô tươi cười lướt sóng. Hà Tiên Cô 何仙姑 thấy thế cũng ném lá sen xanh, miệng lâm râm mấy câu trong phút chốc lá sen hoá lớn, Hà Tiên Cô nhẹ nhàng nhảy lên lướt sóng đuổi theo Thiết Quải Lí. Lam Thái Hoà 蓝采和 ném chiếc giỏ trống, đáy giỏ vừa chạm mặt nước, trong giỏ liền có hoa tươi nở bung, Lam Thái Hoà bay tới, tay cầm phách ngọc rẽ sóng mà đi. Hàn Tương Tử 韩湘子 ném ống sáo rồi nhảy lên, ống sáo trôi như một chiếc tàu, Hàn Tương Tử miệng thổi sáo, chân đạp sáo mà đi. Lữ Động Tân 吕洞宾 ném cây bảo kiếm Hoàng long, trong vòng một trượng, sóng biển lặng yên. Tào Quốc Cữu 曹国舅 tháo chiếc dây lưng ném xuống, dây chưa chạm mặt nước mà sóng nước đã rẽ, Tào Quốc Cữu đứng trên dây giống như đứng trên lưng con rồng đang lắc đầu quẩy đuôi, rẽ sóng mà tiến. Trương Quả Lão 张果老 từ tốn từ trong tay áo lấy ra một con lừa giấy, làm phép biến thành lừa thật rồi cưỡi ngược mà đi. Có vị đứng, có vị ngồi, lúc nhanh lúc chậm, lúc tụ lại lúc tản ra, lúc ngẩng lên lúc cúi xuống ngắm cảnh xa gần, quả đúng là “Bát tiên quá hải, các hiển thần thông”.
          Cử động của Bát tiên làm kinh động long cung, Đông hải Long vương thống lĩnh binh tôm tướng cá đi xem xét, trong phút chốc xảy ra xung đột dẫn đến đánh nhau. Thừa lúc Lam Thái Hoà không đề phòng, Đông hải Long vương cướp đi chiếc giỏ hoa và phách ngọc, đồng thời bắt Lam Thái Hoà về long cung giam nơi thuỷ lao. Tại sao Long vương lại cướp giỏ hoa? Do bởi Thừa tướng rùa nói rằng hoa trong giỏ đó có thể trị được bách bệnh, ăn vào sẽ trường sinh bất lão, đó là vật báu của thế gian.
          Lam Thái Hoà bị bắt, 7 vị tiên còn lại tức giận liền thi triển thần thông xông lên chém chết 2 rồng con. Binh tôm tướng cá chống lại không nổi bèn tháo chạy ẩn núp nơi đáy biển. Mấy vị tiên lửa giận phừng phừng nhất loạt đòi thiêu đốt long cung. Thiết Quải Lí kềm nén không được nên đã lấy hồ lô của mình phun ra cột lửa. Nước đông hải sôi lên sùng sục, hơi bốc lên tận trời cao. Long Vương biết không thể nào chống trả đành dẫn quân binh rời đông hải. 7 vị tiên tiến vào long cung tìm được giỏ hoa và phách ngọc, thấy Lam Thái Hoà đang ngủ ngon lành.
          Đông hải Long vương Ngao Quảng 敖广 thẹn quá hoá giận, mời Nam hải Long vương Ngao Nhuận 敖润, Bắc hải Long vương Ngao Thuận 敖顺, Tây hải Long vương Ngao Khâm 敖钦 cùng thống lĩnh long tử long tôn hợp sức khuấy động ngũ hồ tứ hải, nổi sóng to gió lớn để giết Bát tiên. Lúc bấy giờ chỉ thấy nước biển liền với trời xanh, giữa trời với nước nhìn giống như thác nước to lớn. Bát tiên tuy có thuật tị thuỷ, nhưng trong cơn ba đào như thế không có lợi. Trong lúc nguy cấp, phách ngọc của Tào Quốc Cữu đại triển thần thông, Tào Quốc Cữu ôm phách ngọc mở đường, sóng biển dạt sang 2 bên, mấy vị tiên còn lại theo sau bình an vô sự. Tứ hải Long vương thấy thế vội vàng điều động binh tướng của 4 biển chuẩn bị một trận quyết chiến. Vừa lúc ấy, Nam hải Quan Âm Bồ Tát đi ngang qua, đứng ra điều đình, 2 bên mới dừng cuộc đấu. Bát tiên từ biệt Quan Âm, cưỡi đám mây lành, đi rắc hoa xuống nhân gian để trừ tà trị bệnh cho bách tính.

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 18/5/2013

Nguyên tác Trung văn
QUAN VU BÁT TIÊN QUÁ HẢI
关于八仙过海
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI BÁT TIÊN TẠO HÌNH NGHỆ THUẬT
中国历代八仙造型艺术
Biên soạn: Trịnh Quân 郑军, Lưu Đông Vân 刘冬云
Nhân dân mĩ thuật xuất bản xã, 2007.
Previous Post Next Post