Thơ: Thanh dăng青蠅
青蠅今古本同方
信口營營以自彰
梔貌蠟言求賈技
一朝國禍及民殃
             黃章興

THANH DĂNG
Thanh dăng kim cổ bản đồng phương
Tín khẩu doanh doanh dĩ tự chương
Chi mạo lạp ngôn cầu cổ kĩ
Nhất triêu quốc hoạ cập dân ương
                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 01/4/2013
Previous Post Next Post