Độc giả: Tặng Huỳnh Chương HưngTẶNG HUỲNH CHƯƠNG HƯNG
Chúc cậu năm nay quá ngũ tuần
Tài hoa vẫn rộ những ngày xuân
Cổ kim khối chuyện vui truyền thuật
Cũ mới bao điều lại kể thông
Nét bút rồng bay như gió cuộn
Đường chì phượng múa tựa mưa nhuần
Ông đồ hiện đại, nào đâu dễ
Kẻ sĩ thời nay, thật những mong.
                              Thầy: Nguyễn Văn Hùng
                                            Ngày 17 tháng 2 năm 2013
                                            Mồng 8 tháng Giêng năm Quý Tị
Previous Post Next Post