Dịch thuật: Thiếu Khang phục quốc


THIẾU KHANG PHỤC QUỐC

          Ông Vũ trị thủy thành công, vua Thuấn qua đời, ông Vũ chính thức trở thành lãnh tụ của liên minh bộ lạc, mở đầu triều Hạ . Triều Hạ là triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, ông Vũ là vị quốc quân đầu tiên của triều Hạ. Sau khi ông Vũ mất, con là Khải kế thừa vương vị, khai sáng chế độ thế tập. Triều Hạ từ ông Vũ đến ông Kiệt tổng cộng truyền được 14 đời với 17 vị quốc quân, thời gian thống trị khoảng hơn 400 năm (1).
         Sau khi vua Khải mất, con trưởng là Thái Khang 太康 kế vị. Thái Khang trị nước không thông, sau khi lên làm quốc quân không quản gì đến chính sự của đất nước, thường ra ngoài săn bắn, một lần đi có đến cả mấy tháng liền.
          Khi Thái Khang bỏ bê chính sự, vận nước ngày càng đi xuống, nước Hữu Cùng 有穷 ở phía đông đã mạnh lên. Vị quốc quân là Hậu Nghệ 后羿 trong truyền thuyết thấy Thái Khang trường kì ra ngoài săn bắn nên thừa cơ khởi binh đoạt lấy kinh đô An ấp 安邑 của triều Hạ. Bên cạnh Thái Khang binh mã chẳng có bao nhiêu, không thể kháng cự lại, mấy năm sau mất trong lo buồn u uất.
          Sau khi Thái Khang mất, em trai là Trọng Khang 仲康 tự lập làm quốc quân nhà Hạ, vẫn lưu vong bên ngoài chờ đợi thời cơ phục quốc.
          Trọng Khang mất, cháu là Thiếu Khang 少康 được sự giúp đỡ của quốc quân nước Hữu Ngu 有虞, từ đất Luân khởi binh thu phục được cố đô. Thiếu Khang vỗ yên bách tính, thiết lập bách quan, chỉnh đốn lại đất nước. Mấy năm sau, Thiếu Khang lại khởi binh thảo phạt các thế lực địa phương, một số bị Thiếu Khang tiêu diệt, thiên hạ trở về lại trong tay con cháu nhà Hạ.

CHÚ THÍCH CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- Triều Hạ trị vị khoảng từ cuối thế kỉ XXII đầu thế kỉ XXI trước công nguyên đến khoảng đầu thế kỉ XVII trước công nguyên, với 17 vị quốc quân:
         Vũ , Khải , Thái Khang 太康, Trọng Khang 仲康, Tương , Thiếu Khang 少康, Trữ , Hòe , Mang , Tiết , Bất Giáng 不降, Quýnh , Cẩn , Khổng Giáp 孔甲, Cao , Phát , Kiệt (tức Lí Quý 履癸).
          (Theo Trung Việt từ điển, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992)

                                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                                             Quy Nhơn 09/01/2013

Dịch từ nguyên tác Trung văn
THIẾU KHANG PHỤC QUỐC
少康复国
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007.
Previous Post Next Post