Dịch thuật: Kiến bất đãi văn


KIẾN BẤT ĐÃI VĂN
见不逮闻
MẮT THẤY KHÔNG KỊP VỚI TAI NGHE

Giải thích: bất đãi 不逮: không kịp. Ví những gì mà chính mắt trông thấy không bằng những gì mà tai nghe trước đây, hình dung chỉ có hư danh.
Xuất xứ: Hậu Tấn . nhóm Lưu Hu 刘昫: Cựu Đường thư 旧唐书.

          Đầu đời Đường có một văn nhân tên Thôi Tín Minh 崔信明 rất thích làm thơ. Câu thơ Phong lạc Ngô giang lãnh 枫落吴江冷 của ông viết rất hay, đặc biệt nhận được sự tán thưởng của Dương Châu Lục sự tham quân Trịnh Thế Dực 郑世翼, nhưng hai người lúc bấy giờ chưa gặp mặt nhau.
          Một lần nọ, Trịnh Thế Dực đi thuyền trên Trường giang, ngẫu nhiên gặp được Thôi Tín Minh. Trịnh Thế Dực lập tức dừng thuyền, mời Thôi Tín Minh sang thuyền mình nhiệt tình khoản đãi, bàn về bài thơ đó, khen tặng mấy câu, đồng thời hỏi Thôi Tín Minh có bài nào mới có thể xem được không. Thôi Tín Minh nghe qua không ngăn nổi vui mừng lập tức lấy ra một xấp bản thảo đưa cho Trịnh Thế Dực xem.
          Trịnh Thế Dực lật vài trang, càng xem càng ngán, đột nhiên giơ cao tay quăng xấp bản thảo xuống sông và nói rằng:
Những gì mắt thấy không giống với tai nghe.
          Lập tức sai nhổ neo lên đường, bỏ lại Thôi Tín Minh đang vô cùng ngượng nghịu.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                     Quy Nhơn 23/01/2013

Dịch từ nguyên tác Trung văn
KIẾN BẤT ĐÃI VĂN
见不逮闻
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.

Previous Post Next Post