Dịch thuật: Trung Quốc cổ đại thập Thánh


TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI THẬP THÁNH

1- TRÀ THÁNH 茶圣: Lục Vũ 陆羽, người thời Đường, rất am hiểu về trà, có bộ Trà kinh 茶经 gồm 3 quyển.
2- THI THÁNH 诗圣: Đỗ Phủ 杜甫, nhà thơ hiện thực chủ nghĩa vĩ đại thời Đường, có Đỗ Công Bộ tập 杜工部集.
3- THẢO THÁNH 草圣: Trương Húc 张旭, thư pháp gia thời Đường, sở trường thảo thư, đạt đến trình độ cao.
4- SỬ THÁNH 史圣: Tư Mã Thiên 司马迁, sử học gia văn học gia nổi tiếng thời Tây Hán, tác giả bộ Sử kí 史记  viết theo thể kỉ truyện  đầu tiên của Trung Quốc.
5- Y THÁNH 医圣: Trương Trọng Cảnh 张仲景, y học gia thời Đông Hán. Hai bộ sách Thương hàn tạp bệnh luận 伤寒杂病论Kim quỹ yếu lược 金匮要略 có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển y học của Trung Quốc.
6- HOẠ THÁNH 画圣: Ngô Đạo Tử 吴道子, hoạ gia nổi tiếng thời Đường, sở trường về vẽ nhân vật.
7- TỬU THÁNH 酒圣: Đỗ Khang 杜康, tức Thiếu Khang 少康, người phát minh ra cách ủ rượu trong truyền thuyết cổ đại.
8- THƯ THÁNH 书圣: Vương Hi Chi 王羲之, thư pháp gia nổi tiếng thời Đông Tấn, tác phẩm có Hoàng Đình kinh 黄庭经, Lan Đình tự 兰亭序.
9- VĂN THÁNH 文圣: Khổng Khâu 孔丘, tư tưởng gia, giáo dục gia cuối thời Xuân Thu và là người sáng lập học phái Nho gia. Giai cấp thống trị phong kiến các triều đại tôn ông là Thánh nhân, có ảnh hưởng rất lớn.
10- VÕ THÁNH 武圣: Quan Vũ 关羽, đại tướng Thục Hán thời Tam quốc, trọng nghĩa khí, tinh thông võ nghệ. Sự tích của ông được lưu truyền trong dân gian, người đời sau tôn ông là “Quan Thánh” 关圣, “Quan Đế” 关帝.

                                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 11/12/2012

Previous Post Next Post