Dịch thuật: Ô bạch mã giác


Ô BẠCH MÃ GIÁC
乌白马角
QUẠ BIẾN TRẮNG, NGỰA MỌC SỪNG

Giải thích:  Quạ biến thành trắng, đầu ngựa mọc sừng. Thành ngữ này dùng để ví với sự việc không thể có được hoặc một lí tưởng khó thực hiện
Xuất xứ: Hán . Dật danh : Yên Đan Tử . Quyển thượng 燕丹子 . 卷上

          Cuối thời Chiến quốc, vua nước Yên muốn kết minh cùng với nước Tần để đối phó với nước Triệu nên đã phái thái tử Đan đến Tần làm con tin. Nhưng, nước Tần không giữ lời hứa, lại liên hợp với nước Triệu. Thái tử nước Yên không muốn lưu lại Tần làm con tin nên đã xin vua Tần cho mình về nước.
          Vua Tần nghe qua, lạnh lùng nói rằng:
          Đợi đến khi nào đầu chim quạ biến thành màu trắng, ngựa mọc ra sừng, đến lúc đó ông có thể về nước.
          Thái tử Đan căm hận trở về nơi ở của mình, nhìn chim quạ trên cây trong sân, nhìn ngựa trong chuồng, ngửa mặt lên trời mà than dài:
          Trời cao kia ơi! Cho tôi được trở về lại nước Yên.
          Lạ thay, trong phút chốc xảy ra sự việc kì dị: đầu chim quạ trên cây quả thật đã đổi sang màu trắng, ngựa trong chuồng cũng đã mọc sừng.
          Thái tử Đan vui mừng vội đi báo với vua Tần. Vua Tần không tin, sai người đến chỗ của thái tử Đan xem thử, quả đúng như thế. Vua Tần đành phải đáp ứng để thái tử Đan về nước. Vua Tần tuy đáp ứng, nhưng vẫn không cam tâm để thái tử Đan đi. Vì thế, trên cây cầu mà thái tử Đan đi qua vua cho lắp một hệ thống, người ngựa khi qua cầu, cầu sẽ tự động sụp. Nào ngờ khi thái tử Đan đi qua, hệ thống nọ hết linh. Vua Tần lại sai người giữ cửa ải nơi biên giới không được để cho thái tử Đan qua. Chiều tối thái tử đến nơi, cửa ải vẫn chưa mở. Thái tử bèn giả tiếng gà gáy, những con gà gần đó đua nhau gáy lên, người giữ cửa ải tưởng trời đã sáng liền mở cửa ải. Thái tử Đan thay áo, mặc vào áo rách, thừa lúc trời còn tối lẻn qua cửa ải, trốn về đến nước Yên.
                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 12/12/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
Ô BẠCH MÃ GIÁC
乌白马角
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post