Dịch thuật: Bất thông thời vụ


BẤT THÔNG THỜI VỤ
不通时务
KHÔNG THÔNG THỜI VỤ

Giải thích:  dùng để ví với người không hiểu gì về tình hình xã hội.
Xuất xứ: Tống. Tô Đông Pha 苏东坡: Ngải Tử tạp thuyết 艾子杂说.

          Ngày trước có một vị tài chủ, gia tài kếch xù, người con của ông ta lười nhác, cơm đến chỉ việc há miệng, áo đến chỉ việc đưa tay. Vị tài chủ này trước giờ cũng chẳng chịu dạy bảo con. Có người khuyên ông ta nên tìm một vị thầy, ông ta dõng dạc bảo rằng:
          Con của ta vô cùng thông minh, lại chẳng phải lo gì đến cái ăn cái mặc, không cần phải mưu sinh, cần gì phải học.
          Một ngày nọ, Ngải Tử 艾子 nói với vị tài chủ rằng:
          Con của ông tuy mập mạnh, nhưng không biết gì về thời vụ. Đợi đến lúc ông trăm tuổi, nó làm sao kế thừa được gia sản?
          Vị tài chủ liền chất vấn:
          Con của ta thông minh, trời sinh nó ra đã có nhiều bản lĩnh, sao lại không biết gì về thời vụ?
          Ngải Tử bảo rằng:
          Nếu ông không tin lời tôi, tự ông có thể đi thử. Chỉ cần ông hỏi nó cơm từ đâu mà ra, nếu nó mà biết, tôi chịu tội với ông.
          Vị tài chủ ngay lập tức gọi người con lại, hỏi rằng:
          Gạo từ đâu mà ra?
          Người con cười nói rằng:
          Ai lại chẳng biết gạo từ bao gạo mà ra.
          Vị tài chủ mặt biến sắc, mắng người con rằng:
          Mầy thật là ngu xuẩn! những hạt gạo đó từ đồng ruộng mà ra, ngay cả việc đó mà cũng không biết.
          Ngải Tử bưng miệng cười. Quả thật, cha như thế tất con cũng sẽ như thế.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 2/10/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
BẤT THÔNG THỜI VỤ
不通时务
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post