Dịch thuật: Thiên vạn mãi lân


THIÊN VẠN MÃI LÂN
千万买邻
ĐEM NGÀN VẠN TIỀN MUA HÀNG XÓM 

Giải thích:  để chọn được hàng xóm tốt không tiếc gì tiền bạc
Xuất xứ: Đường. Lí Diên Thọ 李延寿 Nam sử - Lữ Tăng Trân truyện 南史 - 吕僧珍传

          Lương Vũ Đế 梁武帝 rất mến mộ tài năng của Lữ Tăng Trân 吕僧珍, phong ông ta làm Tả vệ tướng quân, đồng thời cho nắm giữ cấm quân cung đình cùng những việc quan trọng.
          Một lần nọ, Lữ Tăng Trân xin Lương Vũ Đế cho ông được về quê tảo mộ. Lương Vũ Đế đồng ý , còn để ông ta làm Thái thú Nam Duyện Châu 南兖州 (trị sở tại thành phố Dương Châu 扬州 tỉnh Giang Tô 江苏 hiện nay), gia đình ông nhân đó được vẻ vang.
          Sau khi đến nhiệm sở, Lữ Tăng Trân rất công tâm, không vì tình riêng. Trước mặt nhà ông cư ngụ có quan xá của một viên thuộc hạ, thường ngày người ra vào rất đông. Có người kiến nghị ông, nên bảo viên thuộc hạ dọn đi nơi khác làm việc, để quán xá đó cho ông. Lữ Tăng Trân một mực chối từ.
          Phẩm đức cao thượng, công minh liêm khiết của Lữ Tăng Trân đã được mọi người khen ngợi. Có một quan viên tên là Tống Quý Nhã 宋季雅 sau khi cáo lão từ quan về lại Nam Duyện Châu đã mua một căn nhà bên cạnh nhà Lữ Tăng Trân để ở. Một ngày nọ, Lữ Tăng Trân hỏi Tống Quý Nhã đó mua căn nhà đó tốn bao nhiêu tiền, Tống Quý Nhã đáp rằng:
Tổng cộng mất 1.100 vạn.
          Lữ Tăng Trân nghe qua thất kinh nói rằng:
Mất 1.100 vạn, sao mà đắt thế?
          Tống Quý Nhã cười đáp rằng:
Trong đó 100 vạn là mua nhà, còn 1000 vạn là mua hàng xóm.
          Lữ Tăng Trân liền cười vang.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 12/9/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
THIÊN VẠN MÃI LÂN
千万买邻
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post