Dịch thuật: Ái phi Muội Hỉ của vua Kiệt có phải là "gián điệp"?

ÁI PHI MUỘI HỈ CỦA VUA KIỆT
CÓ PHẢI LÀ “GIÁN ĐIỆP”?

          Hữu Thi 有施 là một nước nhỏ cùng thời với nhà Hạ , trong nước có một cô gái xinh đẹp tên là Hỉ rất can đảm và hiểu biết nhiều. Dưới sự giúp đỡ của cô ta, Nước Thương đã tiêu diệt nhà Hạ. Có người cho rằng cô ta là nữ gián điệp đầu tiên của Trung Quốc từ khi Trung Quốc có sử.
Khi cùng với nhà Hạ giao chiến bị thất bại, nước Hữu Thi đã dâng mĩ nhân Hỉ cho vua Kiệt nhà Hạ. Chung Tinh 钟惺 đời Minh trong Hạ Thương diễn nghĩa 夏商演义 nói rằng, Muội Hỉ 妹喜 là con gái của Thi Độc 施独, quốc quân Mông Sơn 蒙山 ở Sơn Đông 山东, cha mẹ dâng cô ta cho vua Kiệt là muốn cô ta thực thi kế hoạch phục thù.
Muội Hỉ xinh đẹp tuyệt trần, thường đội mũ đeo kiếm như con trai, tính cách sâu sắc có nhiều thay đổi khó đoán. Sau khi đến với triều Hạ, vua Kiệt háo sắc nhanh chóng bị Muội Hỉ làm cho điên đảo thần hồn, suốt ngày đắm say tửu sắc. Bên ngoài nhiều người đánh trống dâng tấu nhưng vua Kiệt không lâm triều. Bề tôi miễn triều, việc nước giao cho Thái sư. Vua Kiệt hôn loạn thất đạo, suốt ngày bên Muội Hỉ nghe theo lời cô ta. Nhưng nước Hữu Thi thế lực chưa đủ mạnh để đánh bại nhà Hạ. Lúc bấy giờ nước Thương đã mạnh, phái đến một gián điệp tên là Y Doãn 伊尹. Y Doãn là vị đầu bếp nổi tiếng của nước Thương. Vua Thang nhà Thương rất quý trọng tài mưu của Y Doãn, nhân đó phái ông ta đến triều Hạ hoạt động gián điệp. Để vua Kiệt không nghi ngờ, vua Thang đã dùng khổ nhục kế, đích thân truy bắn Y Doãn, làm như Y Doãn có tội nên phải đào vong. Quả nhiên, vua Kiệt tin dùng Y Doãn. Sau khi  biết được ý đồ chân thực của Y Doãn, Muội Hỉ đã cùng Y Doãn phối hợp hành động. Muội Hỉ chủ  yếu thực hiện việc phá hoại và li gián, thám thính những việc cơ mật của triều Hạ, điều tra địa hình trung nguyên; còn thông báo tin tức kịp thời là nhiệm vụ của Y Doãn. Sau khi Muội Hỉ nắm rõ được thời cơ, bảo Y Doãn thông báo với nhà Thương và các nước chư hầu truyền bá tin đồn, nói rằng vua Kiệt nhà Hạ nằm mộng thấy cả phương đông và phương tây đều xuất hiện mặt trời. Cả hai mặt trời đấu nhau, và mặt trời phương đông đã thắng mặt trời phương tây.
          Đại biểu của mặt trời phương đông chính là triều Thương ở phía đông của nhà Hạ. Người triều Thương mê tín cho rằng đó là ý chỉ của trời, vì thế đã tuyên dương, cuối cùng thống lĩnh chư hầu tiêu diệt nhà Hạ.
          Trong quá trình nhà Thương diệt nhà Hạ, Muội Hỉ có đóng góp quan trọng, nhưng cô ta không những không nhận được ban thưởng  mà ngược lại còn bị đày đến Nam Sào 南巢 cùng với vua Kiệt. Có thể là vua Thang sợ bản thân mình chế ngự không được sự quyến dụ trước sắc đẹp của Muội Hỉ, mà đi theo con đường của vua Kiệt nhà Hạ chăng?

                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 29/7/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
HẠ KIỆT VƯƠNG ĐÍCH ÁI PHI MUỘI HỈ THỊ “GIÁN ĐIỆP” MẠ
夏桀王的爱妃妹喜是间谍
Trong quyển
TRUNG QUỐC VỊ GIẢI CHI MÊ
中国未解之谜
Chủ biên: Tôn Thiệu Vũ 孙绍武
Hô Hoà Hạo Đặc: Viễn phương xuất bản xã, 2009.
Previous Post Next Post